Sportpedagoog aan de slag bij S.V. Walcheren

0
274
sv-Walcheren-logo-2018

Per direct heeft S.V. Walcheren de beschikking over een eigen sportpedagoog in de persoon van Cynthia Dijker. Cynthia gaat in de onderbouw spelers, trainers en coaches op pedagogisch vlak begeleiden en adviseren voor minimaal 6 uur per week. Naast haar werk bij trainers, spelers en coaches adviseert de sportpedagoog ook de commissies en het bestuur van S.V. Walcheren. Om zo te komen tot een meer positieve sportcultuur binnen de club.

S.V. Walcheren heeft voor deze inzet een plan geschreven om aanspraak te maken op financiële middelen uit het Nationaal Sportakkoord. Dit plan is goedgekeurd en zo kan de pilot tot en met februari van start gaan. Bij een positieve evaluatie kan de sportpedagoog tot en met einde seizoen ingezet worden en mogelijk ook bij andere Vlissingse (sport) verenigingen.

De club hecht veel waarde aan het creëren van een positief en veilig sportklimaat binnen de vereniging. De laatste jaren wordt hier steeds meer op ingezet, mede door het opstellen van gedragscodes en gedragsregels, aanvragen van VOG’s voor onze vrijwilligers, sanctiebeleid en de inzet van twee vertrouwenscontactpersonen. Een veilig sportklimaat is volgens S.V. Walcheren een plek waar sprake is van sociale veiligheid, waar iedereen onbezorgd en met plezier kan sporten en waar oog is voor sportieve- en sociale ontwikkeling.

Als vereniging merkt Walcheren dat er meer nodig is op dit thema en daarom is het voor hen noodzakelijk dat ze een volgende stap nemen; de inzet van de sportpedagoog. In plaats van reactief te werk gaan, willen zij met de inzet van de sportpedagoog aan de voorkant situaties voorkomen door te observeren, signaleren en door het gesprek aan te gaan.

Inzet van de sportpedagoog

De sportpedagoog van S.V. Walcheren is meerdere dagen fysiek aanwezig op de vereniging om bij te dragen aan het kansrijk, veilig en gezond laten opgroeien van onze jeugdleden. De sportpedagoog helpt trainers om opgroei- en opvoedproblematieken te herkennen en bespreekbaar te maken.

Sommige problemen kunnen binnen de vereniging worden opgelost en voor andere problemen kan, in overleg met ouders, ook extra expertise worden ingezet. De pedagoog op de club is voor vrijwilligers een vertrouwd gezicht als zij vragen hebben over afwijkend gedrag in de groep of zich zelfs zorgen maken over een jeugdlid.

De pedagoog kan ouders of de club in contact brengen met lokale opvoed- en opgroeiorganisaties en welzijnspartijen. Ook kan zij de club adviseren over passende, landelijke ondersteuning vanuit het ministerie van VWS, NOC*NSF, Academie voor Sportkader en sportbonden, daarnaast heeft de pedagoog goede contacten met Centrum Veilige Sport en Veilig Thuis.

Klik op SV Walcheren voor de laatste artikelen over de club.
Klik op SV Walcheren voor meer informatie over de club.