Samenwerking tussen Vosmeer en andere jeugdafdelingen is noodzaak

0
222
JEUGD VV VOSMEER- 1

De stap om te komen tot een samenwerking met enkele omliggende verenigingen op het gebied van de jeugd, het is een gegeven dat steeds vaker in het amateurvoetbal voorkomt. Zo ook bij v.v. Vosmeer. Sinds dit seizoen heeft de Thoolse club een samenwerking met onder meer NVS en NOAD’67. ‘Onontkoombaar voor het voorbestaan. Samenwerken is noodzaak.’

Het zijn de duidelijke woorden van jeugdvoorzitter Leon van ’t Hof van Vosmeer. De seniorentak van de club heeft geen standaardelftal meer en bestaat nog louter uit een 35+ team en een dameselftal. Bij de jeugd daarentegen was nog wel aanwas, maar liepen de teams soms in leeftijden enorm uiteen. Reden om toenadering te zoeken met onder meer NVS uit Nieuw-Vossemeer en NOAD’67 uit Sint Philipsland.

“Het heeft geresulteerd in een prima oplossing voor alle partijen. In de onderbouw hebben we nog altijd teams volledig van onszelf. Zo hebben we een JO7, een JO9, een JO10 én een JO12 van Vosmeer zelf. In de bovenbouw werken we voor onze JO13, JO14 en JO16 samen met NVS en hebben een JO19 die een samenwerkingsverband heeft met NOAD’67. Daar zijn we enorm blij mee en ook de spelers zelf vinden het meer dan prima op deze manier. Ze kunnen op een leuk niveau en vooral met eigen leeftijdsgenoten samenspelen en dat komt zowel de ontwikkeling maar zeker ook het spelplezier absoluut ten goede.”

De nieuwe indelingen hebben zelfs al geleid tot een aanwas van extra leden. Er wordt weer over gepraat, onder andere op school en het beweegt dan ouders of spelertjes zelf om weer de stap te maken naar het voetbalveld. Voor ons als vereniging is dat natuurlijk een heel positieve ontwikkeling, vooral ook richting de toekomst en het voortbestaan van het voetbal hier op het dorp.”

En de samenwerking en het overleg tussen de verenigingen verloopt ook goed. De spelers die samenwerken met NVS die trainen afwisselend bij ons en in Nieuw-Vossemeer, een afstand die ze ook geregeld per fiets overbruggen. Dus logistiek is dat ook meer dan prima zo. Spelers zelf zijn het al goed gewend en ook vanuit de ouders horen we louter positieve geluiden gelukkig. In het verleden was het voor mij als voorzitter veel geregel, constant rondbellen en zorgen dat er wekelijks voldoende spelertjes waren om de teams te vullen. Nu wordt er elke week ‘gewoon’ gevoetbald, is iedereen tevreden en komen ze allemaal aan voetballen toe. Daar hebben we het primair ook voor gedaan. Je ziet deze tendens overigens landelijk steeds vaker gebeuren dat er samenwerkingen noodzakelijk zijn. We doen het liever op deze manier, dan dat je uiteindelijk ontevreden leden hebt die er mee stoppen of dat je te vaak elftallen uit competitie moet halen bij gebrek aan voldoende spelers.”

“We hebben alles met een groep mensen goed in kaart gebracht, goed besproken met alle betrokkenen. Vrijwilligers en uiteraard ook de ouders. Maar die snapten het volkomen dat dit de enige goede oplossing was.  Voor Vosmeer als vereniging, maar ook met het oog op de leefbaarheid hier op het dorp. Je merkt goed dat er nu weer meer reuring is. Want de club is een mooie ontmoetingsplaats voor veel mensen op het dorp. Ze weten de weg naar het sportpark gelukkig nog altijd goed te vinden en dat hopen we nog lang zo te houden.”

Klik op VV Vosmeer voor de laatste artikelen over de club.
Klik op VV Vosmeer voor meer informatie over de club.