Welkomstprogramma Jeugdtrainers: de warme introductie tot de Nederlandse trainerswereld

0
262

De KNVB opent de poorten naar het Nederlandse voetbal met de Aftrapmodule, ook bekend als het Welkomstprogramma. In een exclusief interview met Eric Treling, Medewerker Voetbalontwikkeling bij de KNVB, verkennen we deze enkelvoudige, krachtige inleiding die nieuwe jeugdtrainers verwelkomt en ondersteunt in hun voetbalreis.

Een warm welkom voor (nieuwe) jeugdtrainers

De Aftrapmodule, in de volksmond het Welkomstprogramma, fungeert als een allesomvattend startpunt voor beginnende jeugdtrainers. Het programma is ontworpen om alle kinderen vanaf jonge leeftijd met plezier beter te leren voetballen. “We bieden een laagdrempelige instap voor nieuwe (jeugd)trainers, waarbij we niet alleen focussen op de technische vaardigheden, maar ook op bredere aspecten zoals plezier, een veilige omgeving creëren en hoe met de jongens en meiden om te gaan,” legt Erc Treling uit.

Eric Treling
Eric Treling KNVB

Treling, die ongeveer 300 verenigingen in het westen van Nederland ondersteunt, benadrukt de kerntaak van zijn rol: “Mijn werk is gericht op voetbaltechnische zaken en het bieden van ondersteuning aan alle verenigingen en kader in de regio.”

Belang van jeugdtrainers

Jeugd coördinator van Achilles Veen, Daan van Dinter: ‘’Als vereniging is het lastig om capabele jeugdtrainers te vinden. De capabele trainers ambiëren doorgaans niet het niveau wat wij kunnen aanbieden als dorpsclub. Is het speelniveau er wel dan nog merken we dat het (te) lastig is om baas over de groep te zijn.’’

Samenwerking met gemeentes en verenigingen

Een cruciaal aspect van de ondersteuning is de samenwerking met gemeentes. Treling deelt: “Ook de gemeentes door heel Nederland ondersteunen voetbalverenigingen op verschillende gebieden, wat een wederzijdse versterking mogelijk maakt. Dit geldt met name voor initiatieven zoals de club-kadercoach, die trainers en coaches ondersteunt bij trainingen en wedstrijden.”

De synergie tussen de KNVB en lokale gemeentes is essentieel om een voedingsbodem te creëren waarin het amateurvoetbal kan bloeien. Het Welkomstprogramma is niet slechts een initiatief van de KNVB alleen; het is een gezamenlijke inspanning om de ‘trainerswereld van het voetbal’ toegankelijk en aantrekkelijk te maken voor alle nieuwkomers.

Ondersteuning van lokale trainers

De KNVB biedt een breed scala aan programma’s en opleidingen om lokale trainers te ondersteunen. Treling benadrukt: “We hebben verschillende programma’s en opleidingen voor trainers en coaches, variërend van beginners tot ervaren professionals. Het Welkomstprogramma is een uitstekend voorbeeld, specifiek bedoeld voor startend kader in het jeugdvoetbal.”

Dit scala aan programma’s weerspiegelt de inzet van de KNVB om trainers op alle niveaus te ondersteunen, waardoor ze niet alleen technisch bekwaam worden, maar ook beschikken over de pedagogische vaardigheden om jonge spelers te begeleiden en te inspireren.

Bij Achilles Veen proberen ze de trainers ook zo goed mogelijk te begeleiden. Van Dinter vertelt hierover: ‘’Wij proberen ervoor te zorgen dat de kleding en materialen voor training en wedstrijd coaching zo optimaal mogelijk zijn. Trainers die langer bij de club zitten mogen aan KNVB-cursussen deelnemen om zich verder te ontwikkelen.’’

De toekomstige oogst van het Welkomstprogramma

Met betrekking tot de verwachte opbrengsten van het Welkomstprogramma merkt Treling op: “Ik denk dat doordat het laagdrempelig is, veel trainers en coaches gaan deelnemen en direct een basis meenemen als het gaat om training geven en het coachen van wedstrijden. Het vraagt wat minder tijd en is daardoor ook aantrekkelijker voor mensen die het al best druk hebben.”

De toegankelijkheid van het Welkomstprogramma speelt een cruciale rol in het aantrekken van nieuw talent en het creëren van een inclusieve voetbalgemeenschap. Door de drempels te verlagen, verwacht de KNVB niet alleen een grotere deelname, maar ook een bredere diversiteit aan trainers die deelnemen en bijdragen aan de ontwikkeling van het Nederlandse voetbal.

Visie op de toekomst

Treling sluit af met zijn visie op de toekomst: “We willen niet alleen de ontwikkeling van individuele trainers bevorderen, maar ook een positieve impact hebben op verenigingen en gemeentes. Door gezamenlijk op te trekken, kunnen we de fundamenten leggen voor een duurzame groei van het Nederlandse voetbal.”

In een wereld waarin de jeugd de toekomst van het voetbal bepaalt, speelt het Welkomstprogramma een sleutelrol in het vormgeven van een nieuwe generatie trainers. Als afsluiting van dit inspirerende verhaal roepen we nieuwe jeugdtrainers en voetbalclubs door heel Nederland op om deel te nemen aan het nieuwe welkomstprogramma van de KNVB. Ga naar de onderstaande site van de KNVB, meld je aan en draag bij aan de bloeiende toekomst van jeugdvoetbal in jouw regio.

https://www.knvb.nl/goedestart