Healthclub Juliën: ‘’Altijd in beweging’’

0
96

Juliën van der Slikke, de oprichter van Healthclub Juliën, is in 1986 begonnen met karatetrainingen geven in de gymzalen te Kesteren en op de hooizolder van zijn ouderlijk huis. Healthclub Juliën is opgericht in 1989 in Kesteren. Het gezondheidsaspect, wat huidig door alle geledingen in de club heen stroomt, kwam in 1991 al met de fysiotherapie, die toen al actief herstel predikte. Toen nog heel uniek, nu een vanzelfsprekendheid.’
Healthclub Juliën: ‘’Altijd in beweging’’
In 1992 is de Healthclub verhuist naar Lienden, waar een boerderij omgetoverd werd tot sport- en gezondheidscentrum. In de jaren die volgden, nam ook het aantal leden toe en in 2000 werd er besloten om de boerderij wederom aan te passen en er tevens een groot aantal m2 bij te bouwen.   Het crédo “Altijd in Beweging” dat de club uitdraagt, wordt elk jaar wederom eer aan gedaan. Zijn het geen verbouwingen, dan is het wel uitbreiding van activiteiten. Een grote verbouwing vindt weer plaats in 2006 en ook huidig wordt er weer flink aan gewerkt om Up to Date te blijven.

Leden van Healthclub Juliën
Het huidige ledenbestand van Healthclub Juliën bedekt alle leeftijdsgroepen. Zo bestaat het ledenbestand voor ongeveer 25% uit jongeren tot 18 jaar en voor 25% uit mensen die ouder zijn dan 55 jaar, waarvan er dan maar liefst ruim 100 boven de 70 jaar zijn.

De missie van de club is dan ook dat iedereen er terecht moet kunnen, of dit nu uit sportief, preventief of curatief oogpunt is. Dit alles in een omgeving waarin je jezelf welkom voelt en waar je geholpen en bijgestaan wordt met innovatieve producten en diensten.

HC Juliën is op alle fronten druk bezig. Voor iedere leeftijdscategorie is er wel een passend aanbod. ‘’Als je bijvoorbeeld kijkt naar de oudere leeftijdscategorie, dan worden er o.a. “BOiB-uren” aan geboden, wat staat voor “Betuwse Ouderen in Beweging”, voor de jeugd zijn er een groot aantal activiteiten, waarbij je kunt denken aan verdedigingssporten als judo, maar ook kids-bootcamp of dance-uurtjes.’’ Verder biedt de Healthclub programma’s aan op Leefstijl, zoals Gezond Gewicht, Stoppen met Roken, Aanpak Diabetes en Fitter worden.

Daarnaast is Healthclub Juliën ook betrokken bij de eigen- en buurgemeente. Projecten voor de jeugd en met name de basisscholen als ook Vitaliteitsdagen voor ouderen worden in gezamenlijkheid opgepakt.

Onderscheidend vermogen
Van der Slikke geeft meerdere onderscheidende factoren aan en benoemt als eerste de samenwerking met de meerdere partners die onder één dak werken, o.a. Fysiotherapie Sylvia Crum en diëtistenpraktijk Eetstijl, maar ook een kinderdagopvang, beautysalon en kapsalon zitten inpandig en geven de bezoekers zo alle comfort om op één locatie meerdere dingen te doen.

Een ander onderscheidend product is de Hoogtekamer. Hier kan d.m.v. het aanpassen van het zuurstofpercentage het klimaat nagebootst worden als in de bergen en op elke gewenst hoogte. ‘’De positieve effecten die door deze trainingsvorm behaald kunnen worden zijn enorm, vooral bij longpatiënten, diabeten en overgewicht. Niet voor niets kan men met “Vitaal-lidmaatschap” een gedeelte declareren.‘’

‘’Ook de Leefstijlprogramma`s gaan verder de diepte in, een 90 dagen Stop met Roken programma is hier een voorbeeld van, maar ook de andere Leefstijl Switch programma`s zijn educatief, motiverend en op duurzaam resultaat gericht.’’

In de Leefstijlprogramma`s wordt aandacht geschonken aan bewustwording, inzicht verkrijgen door kennis te delen, dit zowel op gebied van voeding, beweging als ook het mentale gedeelte. Hoe werkt het brein, hoe kun je van grijs denken naar blauw denken overgaan. Door zelfreflectie ga je bewuster met dingen om en is het een draagvlak om een Switch goed in te zetten. In het 90-dagen programma wordt wekelijks een thema behandeld, maar ook wordt er praktisch gehandeld en is er een JUMBO-Walk, waarbij er daadwerkelijk naar de winkel wordt gewandeld en een boodschappenronde wordt gedaan, waarbij etiketten lezen een belangrijk onderdeel is. Op de laatste avond wordt het helemaal praktisch, want dan worden er gezonde snacks gemaakt door de deelnemers.

Bij het beweeggedeelte wordt er gewerkt volgens “De schijf van 3”, waarin recreatief bewegen, hartslagverhogende training en krachttraining de componenten zijn. Naast de vraag “Waarom?” is er de vraag “hoeveel doe ik en hoeveel moet ik”, waarvoor een beweeganalyse en leefstijlscan ingevuld worden.

De Healthclub biedt ook activiteiten in de frisse buitenlucht aan. Zo bestaat het aanbod van outdoor activiteiten o.a. uit: loop-, fiets- en bootcamptrainingen. De Healthclub beschikt over een eigen Bootcampterrein.

Van der Slikke is echter duidelijk in het feit dat alléén hard trainen niet voldoende is. “Het is niet alleen hard werken, maar de combinatie van het fysieke, de voeding, de ontspanning en de rust zorgt voor resultaat”. Het gaat er dan ook om wat je naast je sport nog meer doet, zo door de weeks en op het werk.

Samenwerking FoodFirst Network
De samenwerking tussen Healthclub Juliën en FoodFirst Network is dit jaar opgestart. FoodFirst Network is een nieuw online videoplatform waar alles op het gebied van voeding terug te vinden is. FoodFirst pakt naast het voedingsaspect met allerhande menu`s en recepten, ook het beweeg- en ontspanningsgedeelte op, zodat iemand ook zijn of haar Leefstijl goed op de rit kan houden. Bij alle Leefstijlprogramma`s ontvangen de deelnemers een jaarlidmaatschap van FoodFirst, zodat er altijd een soort van vangnet blijft om op terug te vallen.

Gratis proefweek
Ook nieuwsgierig geworden? Door het aanbieden van een Gratis Proefweek kan een ieder proeven en ervaren wat deze gezellige en innovatieve club te bieden heeft. Aanmelden kan op www.healthclubjulien.nl of bel T.0344-602204.