Haalbaarheidsonderzoek naar stadion

0
107

De transformatie van SC OMC in FC Dordrecht amateurs lijkt op sportief gebied prima uit te pakken: de hoofdmacht van de amateurtak van de Dordtse betaald voetbalorganisatie ligt nadrukkelijk op kampioenskoers in de vijfde klasse B.

In februari kwam de mededeling dat FC Dordrecht een onderzoek ging uitvoeren naar de haalbaarheid van de vernieuwbouwplannen van het stadion aan de Krommedijk. In het onderzoek, dat begin deze maand afgerond moet zijn, wordt gekeken of er voldoende draagvlak is en er genoeg geïnteresseerde partijen zijn die willen meewerken aan de realisatie van een stadion dat ook plaats biedt aan zorg- en onderwijsinstellingen en andere vormen van ontspanning.

,,Lang waren er plannen om de nieuwbouw van het stadion op commerciële basis te laten plaatsvinden, maar dat bleek niet realistisch’’, geeft algemeen directeur Hans de Zeeuw van FC Dordrecht aan. ,,Op 7 december hebben we samen met de gemeente Dordrecht de intentie uitgesproken om het stadion te vernieuwen waarbij ook plaats ingeruimd zou worden voor andere sportparkbewoners, breedtesport, zorg, onderwijs en ontspanning. Na een verkenning van die plannen zijn we nu toe aan de volgende fase: een haalbaarheidsonderzoek naar een stadion dat niet alleen eens in de veertien dagen bij een thuiswedstrijd gebruikt wordt, maar 24 uur per dag, zeven dagen in de week benut kan worden.’’

Samen met de gemeente Dordrecht wil FC Dordrecht Krommedijk 2.0 realiseren. Naast de vernieuwbouw van driekwart van het huidige stadion, waaraan de tand des tijds stevig geknaagd heeft en dat door De Zeeuw al als ‘betaald voetbal-onwaardig’ werd gekwalificeerd, moet het sportpark aan de Krommedijk een plaats worden waar sport en maatschappelijk verantwoord ondernemen hand in hand gaan. Te denken valt daarbij aan kinderopvang en ouderenzorg.

Het optimisme over de haalbaarheid van de huidige plannen is groot, zo illustreerde ook sportwethouder Marco Stam met zijn opmerking dat ‘het nieuwe stadion van FC Dordrecht nog nooit zo dichtbij is geweest’. ,,Het huidige plan is maatschappelijk verantwoord en breed gedragen, waarbij we ook nadrukkelijk de andere sportclubs op het sportpark aan de Krommedijk betrekken’’, zo gaf de wethouder aan.

Het haalbaarheidsonderzoek dat de afgelopen periode heeft plaatsgevonden, is begeleid door een projectgroep, waarin namens FC Dordrecht Hans de Zeeuw, Rik Maaskant, Gerard Bouwer en John Weerman zitting hebben ook en ook de gemeente Dordrecht en andere stakeholders in vertegenwoordigd zijn. ,,Als dat afgerond is, kunnen we toewerken naar fase 3: de besluitvorming door de gemeenteraad’’, aldus De Zeeuw. ,,Ik ben positief gestemd dat in 2024 een volledig vernieuwd stadion én sportpark afgerond is.’’

Vernieuwbouw van het Riwal Hoogwerkers Stadion is onontbeerlijk om de toekomst van het betaalde voetbal in de stad Dordrecht te garanderen. ,,Dankzij het samenwerkingsverband met Feyenoord hebben wij bestaansrecht gekocht’’, haalde Hans de Zeeuw onlangs al eens aan.

Sinds kort heeft FC Dordrecht een verbintenis met de Rotterdamse club, die zorgt voor een toestroom van spelers vanuit de Maasstad. ,,Om het voortbestaan van de club ook voor de komende jaren te garanderen, zeker als straks een degradatieregeling wordt geïntroduceerd, is het noodzakelijk dat we als club groeien.

We hebben dit jaar een spelersbudget van 750.000 euro, maar dat is het laagste van het betaalde voetbal. Als we willen overleven, moet er wat gebeuren met het stadion.’’