De geblesseerde voetballer: recht op doorbetaling van het volledige loon?

0
548
Jeroen Schipperen Rijppaert & Peeters Advocaten Column blesurre voetbal

Jeroen Schipperen is advocaat bij Rijppaert & Peeters Advocaten. Hij houdt zich daar hoofdzakelijk bezig met Arbeidsrecht en Sportrecht. In zijn vrije tijd speelt hij op zondag zijn wedstrijden bij de vedettes van Beek Vooruit 8. De komende periode gaat hij in diverse columns in op de rechten en plichten van de profvoetballer. Vandaag gaat het over de geblesseerde voetballer en zijn rechten.

Blessures en het voetbal. Het is als Bert & Ernie en Bassie & Adriaan. Onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hoe vaak komt het niet voor dat een voetballer door een lichte spierblessure een paar weken uit de roulatie is? Of erger nog, ruim een half jaar langs de kant door een gescheurde kruisband. Een blessure heeft uiteraard negatieve gevolgen op sportieve vlak. De voetballer is immers niet in staat om zijn werkzaamheden te verrichten (lees: voetballen) en bij te dragen aan de prestaties. Maar wat zijn nu de financiële consequenties als een profvoetballer niet in staat is om wedstrijden te spelen?

In mijn vorige column heb ik al toegelicht dat de profvoetballer in principe ‘gewoon’ onder het Nederlandse arbeidsrecht valt. In artikel 7:629 lid 1 BW staat dat wanneer de werknemer niet in staat is zijn bedongen arbeid te verrichten hij gedurende 104 weken (twee jaar) recht heeft op ten minste 70% van zijn loon. Na twee jaar ziekte bestaat er voor de werkgever dus géén verplichting meer om het loon door te betalen van de zieke werknemer. Op het moment dat de arbeidsovereenkomst eerder eindigt, bijvoorbeeld omdat er sprake is van een jaarcontract, dan eindigt die verplichting nadat het contract is geëindigd.

De profvoetballer kan dus met een beroep op artikel 7:629 lid 1 BW doorbetaling van zijn loon claimen bij ziekte. Daarbij is relevant dat het mogelijk is om ten positieve af te wijken van dit artikel. Je kan als werkgever dus besluiten om méér te betalen dan 70%. Dit kan in de arbeidsovereenkomst of cao zijn vastgelegd. Voor profvoetballers geldt in Nederland de ‘cao contractspelers betaald voetbal’.

In deze cao staat dat een profvoetballer tijdens ziekte recht heeft op volledige (100%) doorbetaling van zijn loon. Dat is voor hen dus erg gunstig. Sterker nog, in de cao staat ook dat als de ziekte langer duurt dan 104 weken het loon ook nog volledig wordt doorbetaald! Op dat gebied wordt de profvoetballer dus veel beter beschermd dan een ‘normale werknemer’. De vraag is natuurlijk wel in hoeverre een dergelijke situatie in de praktijk veel zal voorkomen. De ‘doorlooptijd’ van een blessure is immers over het algemeen veel korter dan twee jaar.

Net als een normale werknemer zal ook de profvoetballer er alles aan moeten doen om ervoor te zorgen dat hij spoedig herstelt. Uit de cao volgt dat hij zich moet laten behandelen door de clubarts en diens aanwijzingen moet opvolgen. Wilt de speler zelf kiezen wie hem behandelt? Dat mag, maar dan wel op eigen kosten. Dat dit aardig op kan lopen, bleek maar weer eens uit de arbitragezaak tussen Ajax en Zakaria Labyad. Daarin werd geoordeeld dat Labyad de medische kosten á € 48.921,86 zelf moest betalen nu hij er zelf voor had gekozen om zich in een gespecialiseerde kliniek in Engeland te laten behandelen. Toch iets om rekening mee te houden.

Klik op VoetbalJournaal voor meer artikelen.
Klik op Rijppaert & Peeters Advocaten voor meer informatie over Rijppaart & Peeters Advocaten.