Bergambacht staat bestuurlijk in de steigers

0
479
vv Bergambacht nieuw bestuur

Na twee jaar heeft het bestuur van Bergambacht de bezetting weer op orde. Onder leiding van een voorzittersduo moet de club weer in de steigers worden gezet. De grootste opdracht is het zoeken naar ‘handjes’.

Begin van dit jaar trad het vrijwel volledig nieuwe bestuur aan. De zittende bestuursleden Tineke Kaptein en Rianne Vermeulen kregen gezelschap van voorzitters Cor van Bergen Bravenboer en Maarten Veerman, Kelvin Potuyt (technische commissie), sponsorman Cor Stout, secretaresse Petra Neet en penningmeester Ton den Ouden.

Nadat voorzitter René ter Braak ruim twee jaar geleden afscheid nam, kwam de club in een bestuurlijke onbalans terecht. Het probleem was bovendien groter dan alleen de bezetting van het bestuur, want ook andere vrijwilligersfuncties werden niet ingevuld.

“De mensen die nu toegetreden zijn zien allemaal in dat dit moest gebeuren”, zegt Maarten Veerman (51), die officieel de rol van vice-voorzitter bekleedt. “Een club kan niet zonder een goed functionerend bestuur. Ja, de wedstrijden en trainingen gingen door, maar beleid werd er niet meer gemaakt. Dat zag je terug in alle geledingen. De club stond stil.”

Veerman vormt een tijdelijk duo-voorzitterschap met Cor van Bergen Bravenboer, die volgens eigen zeggen vooral een ‘ceremoniële’ functie bekleedt. “Ik ben er bij de thuiswedstrijden van het eerste elftal en onderhou daarnaast ook de contacten met de gemeente en de onderhoudscommissie.”

Van Bergen Bravenboer brengt echter ook belangrijke bestuurservaring in, want van 2004 tot 3006 was hij al eens voorzitter van Bergambacht. “Vanwege tijdsgesprek moest ik toen stoppen, maar ik ben nooit weggeweest bij de club.” De nieuwe oude voorzitter omschrijft de situatie waarin Bergambacht zat als ‘een schip zonder kapteins’.

Van Bergen Bravenboer en Veerman vonden elkaar ruim een jaar geleden toen zij het project ‘bar- en kantinebezetting’ aanpakten. Het tekort aan vrijwilligers deed zich zwaar voelen en daarom was actie nodig. “We draaien nu een soort proef”, legt Van Bergen Bravenboer uit. “Daarbij hebben we de taken per team verdeeld.” Als het aan het nieuwe bestuur ligt is dat de opmaat naar nieuw vrijwilligersbeleid met vaste taken. “We zijn op zoek naar handjes en voor de bar- en kantinebezetting is dit de oplossing.”

Het nieuwe bestuur telt met Ton den Ouden nog een herintreder. Den Ouden was tot acht jaar geleden penningmeester en die rol neemt hij nu ook voor zijn rekening. Dat doet hij in een periode waarin de financiën de club onder druk staan. “Deels komt dat door de hoge energieprijzen, dat is een tijdelijks iets, maar waar we structureel mee te maken hebben is de verhoging van de huur van de velden. Dat is een aanzienlijk bedrag. De harmonisatie van het huurbeleid in de gemeente Krimpenerwaard heeft voor ons nadelig uitgepakt.”

Tegenover die hogere uitgaven staat ook de terugloop van het ledental. “Dat merken we vooral bij de jongste jeugd”, zegt Van Bergen Bravenboer (66). Geografisch is het volgens de preses goed te verklaren omdat er in Bergambacht geen nieuwbouwprojecten zijn. Er is geen doorstroming en jonge mensen verhuizen naar andere plaatsen. De club die dit jaar het 90-jarig jubileum viert, wil echter niet bij de pakken neerzitten. “We zijn plannen aan het maken om onder meer de aanwas weer te vergroten.”

Van Bergen Bravenboer en Veerman hebben aangegeven tijdelijk het voorzitterschap te bekleden. Daar zit volgens Veerman echter geen tijd aan vast geplakt. “We willen toe naar een bestuursstructuur waarbij er om de twee jaar twee, drie nieuwe bestuursleden zijn. Dat zorgt voor verjonging en vernieuwing.”

Klik op v.v. Bergambacht voor de laatste artikelen over de club.
Klik op v.v. Bergambacht voor meer informatie over de club.