Beesd en Rhelico op weg naar eenwording

0
360
fusie-jeugd-beesd-rhelico

VV Beesd en Rhelico sturen aan op een fusie. Eind november ondertekenden de besturen van de verenigingen de intentieovereenkomst waarin zij aangeven snel stappen te willen zetten voor intensievere samenwerking.

De intentieovereenkomst werd ook ondertekend door de wethouder sport van de gemeente West-Betuwe. Als eigenaar van de grond van de beide sportparken –  sportpark Molenzicht in Beesd en sportpark Boutenstein in Rumpt – wil het graag betrokken zijn bij het proces bij de totstandkoming.

Bij de eenwording van de twee zaterdagclubs, die allebei met hun eerste elftal in de vierde klasse opereren, speelt de accommodatie een belangrijke rol. “Een fusie moet een plus opleveren voor onze leden”, zegt Rhelico-bestuurslid Jeffrey Oostrum. “Dat maakt een fusie wat complexer.”

Rhelico en Beesd zitten met hun accommodatie in hetzelfde schuitje. De clubs spelen op een verouderd complex dat aan vernieuwing toe is. “Ons clubgebouw is zo gedateerd dat het technisch gezien al is afgekeurd”, zegt Beesd-voorzitter Max Kroeze. “We hadden al plannen voor nieuwbouw toen samenwerking met Rhelico weer actueel werd. Op dat moment hebben we besloten om nog even te wachten.”

De nieuwe club gaat spelen in Beesd. Daar hebben leden van Rhelico al mee ingestemd. Volgens Kroeze is een fusie voor zijn club op dit moment geen noodzaak. “We zijn een financieel gezonde vereniging en we hebben ook een stabiel ledenaantal. Maar als club moet je ook kijken naar de toekomst. Daar staan we voor uitdagingen. Verenigingen zijn aan het veranderen. Het verrichten van vrijwilligerswerk is geen vanzelfsprekendheid meer. Daarnaast wordt er in Beesd weinig woningbouw gepleegd. Als het al gebeurt is dat op kleine en zeker niet op grote schaal. Dat heeft op termijn impact op je ledental.”

De intensievere samenwerking tussen Beesd en Rhelico leidde al tot één jeugdelftal. Dit seizoen spelen jeugdleden onder de vlag van sjo Linge in gezamenlijke teams in de competitie. “Dat is een groot succes en dient als mooi voorbeeld voor de senioren”, zegt Kroeze.

De leden van de twee verenigingen gaven eerder al in grote meerderheid aan voor intensievere samenwerking te zijn. Ongeveer acht jaar geleden  strandde een fusie over waar de fusieclub zou moeten gaan spelen.

Daarom hebben de clubs dit keer gekozen voor een traject van voorzichtigheid en een aanpak met wat Jeffrey van Oostrum noemt ‘fluwelen handschoen’. “Ik snap de gevoeligheden die er bij een aantal leden nog zijn, maar voor een groot deel zijn de sentimenten wel verdwenen”, zegt hij. “Ik was zelf destijds niet betrokken omdat ik toen geen lid en bestuurslid van Rhelico was. Voor een duurzame toekomst van het voetbal van de dorpen hier is het van belang dat er een sterke, duurzaame vereniging komt die bovendien aantrekkingskracht heeft op de gehele regio.”

Voetbalplezier staat voor Kroeze en Van Oostrum voorop. “Met het samengaan kan je dat garanderen voor een langere tijd. Het is een mooie kans.”

Omdat de accommodatie een belangrijke rol speelt, hopen de partijen op dat vlak snel stappen te kunnen zetten. Daarbij rekenen ze ook op de hulp van de gemeente bij het geven van vergunningen en het aanleggen van een goede infrastructuur rond en om sportpark Molenzicht.

“Als die concrete plannen naar buiten komen en we de financiering ervan rond hebben, geeft dat voor iedereen een prikkel”, zegt Van Oostrum.

Ondertussen is een fusiecommissie bezig om diverse zaken uit te werken. “Er wordt hard gewerkt aan een plan van aanpak”, zegt Van Oostrum. Het is de bedoeling dat in het eerste kwartaal van volgend jaar meer duidelijk is. Het streven is dat de nieuwe fusieclub vanaf het seizoen 2023/2024 aan de competitie gaat meedoen. Er moet nog een nieuwe naam komen en ook moet nog een nieuw clubtenue worden gekozen. De gezamenlijk jeugdtak speelt nu nog in het zwart en rood van Beesd of in het blauw en oranje van Rhelico.

Als Beesd en Rhelico inderdaad deze zomer fuseren dan betekent dat het einde van de derby tussen beide clubs. Van Oostrum nuchter: “’Ach, de scherpe randjes waren daar toch al vanaf. Ik ben een relatieve buitenstander en ik heb die emotie rond voetbal nooit zo goed begrepen.”

Klik op VV Beesd of Rhelico voor de laatste artikelen over de clubs.
Klik op VV Beesd of Rhelico voor meer informatie over de clubs.