Zwijndrechtse clubs balen dat de aanleg van kunstgrasvelden door de gemeente Zwijndrecht niet doorgaat

0
153

Is het laksheid van de gemeente Zwijndrecht dat de voetbalclubs Heerjansdam, ZBC ’97, Groote Lindt en Pelikaan op korte termijn niet over de beoogde kunstgrasvelden kunnen beschikken? Genoemde clubs komen door het besluit van B&W wel in de problemen.


In 2019 was er sprake van een jubelstemming bij de vier genoemde voetbalclubs. De zolang gekoesterde wens voor de aanleg van nieuwe kunstgrasvelden leek door de gemeente Zwijndrecht gehonoreerd. Twee jaar later kwam de enorme domper. In maart 2021 viel de volgende brief bij het secretariaat van de clubs op de mat. ‘Het budget voor de aanleg van drie kunstgrasvelden op sportpark Molenwei en sportpark Bakestein blijkt nu onvoldoende. De prijzen voor grondstoffen zijn flink gestegen, er is meer compensatie nodig voor de ecologische effecten op de omgeving en de eisen voor kunstgrasvelden zijn landelijk verscherpt. Hierdoor is fors meer geld nodig dan vooraf ingeschat.’

De gemeente Zwijndrecht kiest vooralsnog voor uitstel van aanleg van de velden. Waarom lukte het de gemeente Zwijndrecht niet op basis van een besluit in 2019 om dit al geregeld te hebben waar het andere gemeenten wel gelukt is in een kortere periode. ,,Het beschikbare budget schiet zodanig tekort, dat een verzoek om uitbreiding van het krediet onvermijdelijk is”, laat wethouder Jansen de clubs weten. De reacties vanuit de clubs is vernietigend voor bestuurlijk Zwijndrecht.

Verklaring
Het bestuur van voetbalclub Pelikaan komt met de volgende verklaring. ‘De boodschap van de gemeente over het opknappen van onze accommodatie en aanleggen/vernieuwen van de velden, viel ons rauw op het dak. Maar wij moeten ook zeggen dat wij wel een onderbuikgevoel hadden dat er iets aan de hand was omdat het zo lang duurde en wij geen contact kregen met de verantwoordelijken. Dat bij het gemeentelijk besluit in 2019 niet voldoende gebudgetteerd is en meer werk nodig blijkt, is niet echt een pluspunt voor de gemeente. De uitleg nu dat de kosten zo zijn gestegen, dekt deels het verhaal maar is voor ons onacceptabel natuurlijk.’

Wat betekent het voor Pelikaan. Eén van de natuurgrasvelden zou door kunstgras vervangen worden. ,,Dat is de eerste grote teleurstelling”, aldus een woordvoerder van het bestuur. Dat veld is zo slecht dat, als het een paar keer achter elkaar heeft geregend, wij weer grote problemen krijgen om erop te trainen en wedstrijden te spelen. “Daarnaast zou het kunstgras op het hoofdveld vervangen worden. Dat is de tweede teleurstelling. Het kunstgras is echt versleten, de sprieten zijn stug geworden en de ondergrond is zo hard dat (rug-)blessures ontstaan bij spelers. Het is dus eigenlijk onverantwoord om op te spelen. Er zijn nu al spelers die om deze reden afhaken.”

Vergane glorie
Maar daar blijft het niet bij. ,,Een volgende teleurstelling is dat ZBC’97 op een van onze velden blijft trainen en voetballen terwijl in de nieuwe situatie zij op het nieuwe kunstgrasveld bij Groote Lindt zouden gaan trainen. Concreet betekent dit dat een van onze velden opnieuw zwaarder wordt belast en de kans dat er bij slecht weer daardoor trainingen en wedstrijden eerder worden afgelast, opnieuw groter wordt. Daarnaast wordt onze accommodatie min of meer vergane glorie met versleten hekwerken, afrasteringen, dug-outs et cetera. Zodanig, dat zelfs de gemeente toegeeft dat wij de slechtste accommodatie van alle voetbalverenigingen in Zwijndrecht hebben. Wij moeten nu dus nog langer wachten totdat onze verouderde en te kleine accommodatie kan worden opgeknapt. En dat is geen goed nieuws voor onze (spelende) leden, die hadden gehoopt op een upgrade van vooral de velden waarop zij hun hobby beoefenen.’’

Op bestuurlijk niveau wordt binnen voetbalvereniging Pelikaan gesproken van een klein drama. ,,Dit is geen stap vooruit maar een pas op de plaats. Plannen kunnen in de ijskast. Nieuwe plannen wat betreft de accommodatie hebben geen zin. Kortom, de hoop op een vernieuwde accommodatie is voorlopig geparkeerd.” Tot slot besluit de woordvoerder: ,,Wat betreft een aanvullend krediet voor de aanleg van de in totaal vier kunstgrasvelden, wachten wij nu met vertrouwen op een positieve besluitvorming van de gemeenteraad. Wij hopen dat dan alsnog voor aanvang van komend winterseizoen deze velden zullen zijn aangelegd.”

Mokerslag
Ook bij voetbalvereniging Heerjansdam is de teleurstelling groot over het stagneren van de aanleg van kunstgras. In een open brief aan de gemeente Zwijndrecht heeft voorzitter Peter van der Linden duidelijk uiting gegeven aan de heersende stemming binnen de Molenweiclub. ,,Dit voelt als een mokerslag en koude douche voor onze leden. De voorgenomen aanleg van het kunstgrasveld deze zomer was juist een lonkend perspectief voor onze leden om in deze toch al lastige coronaperiode de vereniging trouw te blijven. In maart is ons van gemeentewege nog bevestigd dat de aanleg van het kunstgrasveld volgens planning verloopt en in de zomermaanden van 2021 zou worden gerealiseerd.  De geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van gemeente en bestuur zijn hiermee volledig te grabbel gegooid. Kortom, het bestuur van voetbalvereniging Heerjansdam kan geen begrip opbrengen voor de ontstane situatie.’’

Van der Linden hoopt namens het bestuur en alle leden van Heerjansdam dat er toch  nog een handreiking vanuit de gemeente komt: ,,Er is ons diverse malen vanuit de gemeente bevestigd dat voetbalvereniging Heerjansdam bij de aanleg van kunstgrasvelden als eerste aan de beurt zou zijn. Wij pleiten er dan ook voor om alsnog een oplossingsrichting te vinden waarbij een kunstgrasveld bij onze vereniging nog dit jaar wordt gerealiseerd. Dit is van vitaal belang voor een gezonde toekomst en continuïteit van onze vereniging.’’

Klik hier voor meer artikelen over Pelikaan.
Klik hier voor meer informatie over Pelikaan.

Klik hier voor meer artikelen over ZBC’97.
Klik hier voor meer informatie over ZBC’97.

Klik hier voor meer artikelen over Groote Lindt.
Klik hier voor meer informatie over Groote Lindt.

Klik hier voor meer artikelen over Heerjansdam.
Klik hier voor meer informatie over Heerjansdam.