Wisseling in bestuur R.W.B.

0
37

Dinsdag 8 december werd in het clubhuis van RWB de Jaarvergadering van de voetbalclub gehouden. Uiteraard volgens de huidige coronaregels waarbij leden zich vooraf aan moesten melden, de horeca dicht bleef en de vergadering door maximaal 30 personen bezocht mocht worden.

HappyPoint_desinfectie
In de Jaarvergadering legt het bestuur verantwoording af voor het financieel beleid van de voetbalclub. Met het stilleggen van de competitie in maart van dit jaar en daarbij het sluiten van het clubhuis stond niemand er van versteld dat de begroting van seizoen 2019 / 2020 niet aangehouden kon worden en RWB het vorig seizoen dus heeft af moeten sluiten met duizenden euro’s in de min. Consequentie van de huidige situatie is dat ook het lopende seizoen met een min wordt afgesloten. Heel voetballend Nederland hoopt dan ook dat in 2021 de competitie weer snel opgestart kan worden.

Bij de bestuursverkiezing was het zo dat Mart van Helvoirt (onderhoud gebouw), Nicky Ligtvoet (wedstrijdsecretaris), Berry Bruurmijn (penningmeester) en Dianne van Diemen (secretaris) aftredend waren maar ook allen herkiesbaar waardoor ze ook de komende jaren deel uit maken van het RWB-bestuur. Ook Peter Pol die de taak van Ledenadministratie beheert was aftredend, Peter heeft toegezegd zijn taak nog één jaar te blijven doen wat betekent dat RWB dit jaar op zoek moet naar een kandidaat die dit over wil en kan nemen.

Carl van Es was volgens het rooster niet aftredend en heeft in het bestuur de afgelopen jaren de taak van sponsoring op zich genomen. Carl had aangegeven door zijn werk niet voldoende tijd te hebben en bereid te zijn een stapje terug te doen als er iemand is die zijn taak in het bestuur over wilde nemen. In de persoon van Job Leijtens heeft RWB die gevonden wat betekend dat er afscheid genoemen werd van Carl van Es. Niet als RWB-er maar wel als bestuurslid. Carl heeft 8 jaar in het bestuur gezeten en heeft al die tijd de sponsoring op zich genomen en om niet te vergeten was hij vaak de organisator van de bestuursuitjes. Namens RWB bood voorzitter Bas Bruurmijn Carl een bos BloemMarlou bloemen en een bon van Eetcafe City aan. Zijn taak als bestuurslid met daarbij de taak om sponsoring binnen RWB verder uit te bouwen wordt dus overgenomen door Job Leijtens. Job is bij de Junioren bij RWB gekomen en heeft daarna in de selectie van RWB gevoetbald. Tussendoor heeft hij Recreatief gevoetbald in RWB Zaterdag 3 en heeft inmiddels definitief gekozen om op zaterdag in RWB-3 te gaan voetballen. Job is getrouwd met Roos en nog niet zo lang geleden de gelukkige ouders van Jones geworden. Job heeft Online marketing gestudeerd dus sponsoring is hem op het lijf geschreven. RWB heet Job dan ook van harte welkom in het bestuur.

Bij de bestuursmededelingen, waarmee de vergadering werd afgesloten, kwamen de stand van zaken tav het Verduurzamen van het sportpark en de plannen die er zijn om een G-team op te richten als belangrijkste punten langs.

Klik hier voor meer informatie over R.W.B
Klik hier voor meer artikelen over R.W.B