Tussentijds aftreden voorzitter sv Oranje Wit

0
88

De voorzitter van het voetbalbestuur van sv Oranje Wit, Ronald Groesbeek, is in het lopende seizoen afgetreden. Ronald heeft in het voetbalseizoen 2016-2017 als interim-voorzitter de taken van zijn voorganger overgenomen en is tijdens de algemene ledenvergadering in november 2017 definitief benoemd tot voorzitter voetbalbestuur. Ronald heeft tijdens zijn voorzitterschap onze vereniging door roerige tijden op voetbalgebied geleid. Mede door zijn standvastige optreden heeft hij de rust in onze voetbaltak weer doen wederkeren. Daar zijn wij hem erg dankbaar voor. 

Happy-pointRonald heeft aangegeven dat hij, om diverse redenen, zijn plezier in met name het seniorenselectie-deel van zijn taak is verloren. Hij vindt het tijd voor een opvolger die nieuwe energie in de verbinding tussen jeugd- en seniorenselectie van de vereniging kan brengen.

Wij betreuren het besluit van Ronald zeer, maar hebben er wel alle begrip voor. Bovendien zijn wij ontzettend blij dat Ronald behouden blijft als coördinator binnen onze vereniging. Hij gaat zich meer richten op de jeugdafdeling van onze club. Dit maakt dat hij onderdeel uit blijft maken van het voetbalbestuur. Wij zijn ervan overtuigd dat Ronald in die functie met al zijn ervaring en kennis van grote waarde blijft.

Voor de vacature van voorzitter voetbalbestuur zijn wij op zoek naar een betrokken vrijwilliger die het leuk vindt zijn of haar steentje bij te dragen aan de ambities van de voetbaltak van onze vereniging. Iemand die affiniteit heeft met onze brede jeugdopleiding én onze seniorentak, waar plaats is voor zowel ambitie als gezelligheid.

Wij bedanken Ronald voor zijn inzet en zijn hart voor de vereniging!

Namens het bestuur,

Jan-Willem Bozuwa
Voorzitter sv Oranje Wit

Klik hier voor meer informatie over Oranje Wit.

Voor een ander artikel over Oranje Wit, klik hier.