Richard Kool op veel fronten actief bij vv Rhoon

0
335
Rhoon_Richard_Kool

Een drukke baan en een gezin dat zijn aandacht verdient weerhouden Richard Kool niet om op meerdere fronten actief te zijn bij VV Rhoon. De veelzijdig vrijwilliger ziet de toekomst voor het verenigingsleven donker in. “Mensen realiseren zich niet dat een vereniging staat of valt bij vrijwillige krachten.”

Kool (53) vervult bij Rhoon meerdere rollen. Naast het wedstrijdsecretariaat is hij scheidsrechterscoördinator en daarbij fluit hij zelf ook zijn wedstrijdjes mee. “Ik heb inmiddels alle functies wel bekleedt bij de club”, zegt hij. Daarbij volgde hij een bekende route. Vanaf het moment dat zijn oudste zoon zijn voetbalschoenen aantrok, was Rhoon niet alleen een jeugdvoetballer, maar ook een betrokken vrijwilliger rijker. “Ik ben begonnen als elftalleider en daarna trainer, coördinator en jeugdvoorzitter geworden. Dat jeugdvoorzitterschap heb ik een paar jaar gedaan, maar ik ben geen vergadertijger en als jeugdvoorzitter behoorde het bezoeken van bestuursvergaderingen vanzelfsprekend wel tot mijn taken. Ik gedij wat beter op de achtergrond. Dat past ook beter bij mijn drukke baan. Het wedstrijdsecretariaat laat zich ook niet vangen door één avondje, het is een doorlopend proces. Contacten met de KNVB, contacten met andere wedstrijdsecretarissen, er is altijd wel iets wat je aandacht nodig heeft. Het is een kwestie van goed bijhouden, maar wel op dagelijkse schaal.”

Op papier is hij alleen wedstrijdsecretaris van de jeugd. “De senioren doe ik samen met Wout Messemaker, maar door omstandigheden komt hij daar even minder aan toe. Dus ik heb de senioren en de onder 23 erbij genomen. Het gaat bij elkaar ook weer om vreselijk veel teams. Het is goed te behappen, al neemt het aantal wedstrijden dat door teams wordt afgezegd omdat ze onvoldoende spelers hebben wel toe.”

Voor Kool is ook een andere tendens waarneembaar: het aantal leden dat zich vrijwilliger wil inzetten voor de club neemt af. “Het groepje wordt jammer genoeg steeds kleiner. Ik ben met mijn 53 jaar één van de jongste. Jonge mensen zie je, op een uitzondering na, nauwelijks. Veel ouders beseffen denk ik niet wat er allemaal komt kijken om trainingen en wedstrijden te organiseren. Ik maak me best zorgen over de terugloop van het aantal vrijwilligers.”

Dat is ook goed te merken bij de scheidsrechters. Kool is al jaren scheidscoördinator, maar er is voor hem steeds minder in te delen. Er zijn nauwelijks leden die een wedstrijdje willen fluiten. “Onze scheidsrechterspool is intussen behoorlijk leeg”, geeft hij aan. “We hebben nog drie, vier scheidsrechters en daarmee houdt het op. De coronaperiode heeft er ook geen goed aangedaan. We zijn een paar scheidsrechters kwijtgeraakt. Het komt vaker voor dat ik zelf twee wedstrijden fluit dan één. We proberen leden er wel bij te betrekken, maar we krijgen dan vaak terug dat ze geen tijd en zin hebben. Teams die zonder scheidsrechter staan moeten dat intern oplossen. Liever zet je daar een echte scheidsrechter op, maar als ze er niet zijn houdt het op.”

Klik op VV Rhoon voor de laatste artikelen over de club.
Klik op VV Rhoon voor meer informatie over de club.