OMC: duidelijkheid over de toekomst

0
112

Het Dordtse voetballandschap ondergaat met ingang van het nieuwe seizoen 2018-2019 een belangrijke verandering. Huidig zondagvierdeklasser SC OMC houdt namelijk op te bestaan als zelfstandige club en gaat de zondagtak vormen van FC Dordrecht, met als speellocatie de Krommedijk. Voor OMC is er door de samensmelting met de betaald voetbalclub duidelijkheid over de sportieve toekomst. 

Per 1 januari 2019 moet OMC verdwijnen van het huidige sportpark Corridor. Het nieuws dat de fusieclub, ontstaan na het samengaan van OSS en Merwesteijn, zal opgaan in FC Dordrecht om onder die naam in amateurverband door te gaan wordt beschouwd als een opluchting. ,,Het geduld van onze leden is lang genoeg op de proef gesteld. Zij wilden concrete antwoorden en een oplossing. Die is er nu gekomen’’, verwoordt penningmeester Goof Verspui het collectieve gevoel bij OMC waar het eerste elftal momenteel onderaan staat in de vierde klasse C van het district Zuid I. ,,We zullen in de nieuwe constructie ook op zondag blijven spelen.’’

De amateurtak zal worden ondergebracht in een nieuwe te vormen stichting. ,,Waarbij alles in het teken zal blijven staan van het betaalde voetbal’’, geeft algemeen directeur Hans de Zeeuw van FC Dordrecht aan. ,,Maar wij ontvangen de leden van OMC met open armen. In de afgelopen weken hebben we echt benen gemaakt met dit plan, want er dreigde een sterfhuisconstructie voor OMC te ontstaan omdat er te lang onduidelijkheid bestond. Nu duidelijk is wat de plannen worden, verwacht ik een aanzuigende werking – met name bij de jeugd – voor de amateurtak.’’ De profsectie van FC Dordrecht behoudt in de nieuwe situatie ook de eigen jeugdteams. ,,Maar dat bijt elkaar zeker niet’’, aldus DE Zeeuw.

De amateurtak van FC Dordrecht zal voorlopig haar intrek nemen in het jeugdhonk van FC Dordrecht. Daarnaast zal er een kunstgrasveld worden aangelegd voor de amateurs. ,,Maar het is ook mogelijk dat het eerste team de thuiswedstrijden op zondag in het stadion speelt en dat de businessclub dan dienst doet als kantine,’’ aldus De Zeeuw. ,,Op termijn is het de bedoeling dat de amateurs integreren in het stadion. Met de gemeente Dordrecht kijken we nu naar de ontwikkeling van het sportpark aan de Krommedijk in combinatie met de verbouwplannen voor het stadion. In die integrale sportparkvisie zullen we ook de andere voetbalclubs aan de Krommedijk, DFC en RCD, hun aandeel leveren. Via samenwerking met onze buurclubs, maar ook verder uit de regio, willen we in de toekomst komen tot een voetbalschool of –campus.’’

Goof Verspui schetst dat het draagvlak onder de leden van OMC groot is om te verhuizen naar de Krommedijk en daar onder de naam van FC Dordrecht door te gaan. ,,We hebben het mandaat van de leden gehad en dus verwacht ik dat de negen teams die wij momenteel in competitie hebben allemaal zullen meegaan naar de nieuwe situatie.’’ Verspui ziet voor OMC, waar voorzitter Cees Bakker zijn taken om  medische redenen heeft neergelegd, een volledige nieuwe start weggelegd. ,,Ik kom zelf uit de Merwesteijn-tak en heb de fusie tot OMC bewust meegemaakt. De naam van OMC is door de perikelen van de afgelopen jaren enigszins besmet geraakt. Ik ben persoonlijk blij dat we echt een nieuwe start kunnen maken als FC Dordrecht amateurs en heb er goede hoop op dat we kunnen teruggroeien naar de 500 à 600 leden.’’

Naamsverandering

DORDRECHT – Sinds bekend is geworden dat FC Dordrecht en SC OMC zullen samensmelten, wordt er tussen de beide verenigingen en de gemeente Dordrecht gesproken over de financiële consequenties van het samengaan. ,Zeker is dat we met ingang van het nieuwe seizoen onder de naam van FC Dordrecht zullen spelen, omdat een naamsverandering gedurende het seizoen niet mogelijk is’’, geeft OMC-bestuurslid Goof Verspui aan. ,,Hoe de afwikkeling van de verhuizing zal geschieden is ook een kwestie waarover we met de gemeente nog in de slag moeten.’’

De komst van OMC sterkt algemeen directeur Hans de Zeeuw van FC Dordrecht in de opvatting dat de club stappen kan maken. ,,Op organisatorisch vlak met een nog uit te werken stichtingsstructuur, maar ook op financieel gebied zullen we denk ik stappen voorwaarts kunnen maken. Het belangrijkste is dat er nu duidelijkheid is gecreëerd. Ook met betrekking tot de vernieuwbouwplannen die FC Dordrecht al langere tijd heeft, kunnen mogelijkerwijs stappen gemaakt gaan worden.’’