Nieuwe Hoofdstukken voor V.V. Krabbendijke: voorzitter Floris Wielard leidt weg naar de toekomst

0
687

In een gedurfde zet heeft de jonge en ambitieuze Floris Wielard, 22 jaar oud, student Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit én huidig speler van V.V. Krabbendijke 3, recentelijk het leiderschap op zich genomen als voorzitter van de club. Te midden van cruciale beslissingen overweegt de vereniging serieus om haar clubcomplex te verhuizen naar de rand van het dorp.

Voor de jonge Wielard was zijn betrokkenheid bij de vereniging doorslaggevend. “Na enkele jaren actief te zijn geweest binnen onze vereniging, vond ik veel voldoening in mijn betrokkenheid,” zegt hij. Als speler van Krabbendijke 3 voegt hij een uniek perspectief toe aan zijn voorzitterschap, waarbij hij niet alleen de bestuurlijke kant van de club begrijpt, maar ook als actief lid op het veld staat. Met het vertrek van de voormalige voorzitter zag hij een kans om zijn bestuurskundige kennis praktisch toe te passen. “Dit was een uitstekende gelegenheid om mijn studie in de praktijk te brengen,” voegt hij eraan toe.

 

Verhuisplannen en gemeenschapsbetrokkenheid

De kwestie rondom de verhuizing naar de rand van het dorp heeft diepgaande wortels. “Al geruime tijd streven wij als club naar mogelijkheden voor uitbreiding,” legt de voorzitter uit. Het huidige derde veld, hoewel gerealiseerd, voldoet niet aan de normen voor wedstrijden. Als speler begrijpt Wielard de praktische behoeften van de teams. Toen de gemeente plannen ontwikkelde voor renovatie of verplaatsing van faciliteiten, zag V.V. Krabbendijke de kans om hierin te worden opgenomen.

De voorzitter benadrukt dat de vereniging meer is dan alleen een sportclub. “Een vereniging overstijgt de grenzen van louter sport of hobby; het draagt bij aan de levenskwaliteit van de omgeving,” zegt Wielard. Hij gelooft dat de verhuizing niet alleen de club, maar ook het dorp en de gemeente als geheel ten goede zal komen.

Wielard erkent de uitdagingen om de gemeenteraad te overtuigen. Hij benadrukt het sociale aspect en de leefbaarheid als belangrijke pijlers. “Onze identiteit omvat meer dan louter een vereniging; we vormen een gemeenschap,” zegt hij. Hoewel de financiële kant ook een rol speelt, gelooft Wielard dat zorgvuldig overleg en een gedegen kosten-batenanalyse dit aspect goed kunnen beheersen.

 

Impact en plannen nieuw complex

De historische betekenis van de huidige locatie weegt zwaar, maar Wielard is optimistisch over het behoud van het clubgevoel. “Als een club waar al generaties lang mensen hebben gevoetbald, koesteren we een sfeer die naar verwachting grotendeels intact zal blijven,” zegt hij. Als speler begrijpt hij de emotionele band met het veld. De voorzitter voorziet verbeteringen, aangezien eventuele tekortkomingen van de huidige locatie kunnen worden aangepakt in het nieuwe complex.

Hoewel hij geen specifieke details kan delen over het ontwerp van het nieuwe complex, verzekert hij dat het eigentijds zal zijn met toekomstbestendige faciliteiten. “Het streven is om oplossingen te bieden voor de huidige ongemakken en onhandigheden die ervaren worden op dit moment,” voegt de jonge voorzitter toe.

 

Overgang nieuw complex

Voor een soepele overgang naar de nieuwe locatie benadrukt Wielard het belang van communicatie en een sterke organisatorische aanpak. Hij verwacht positieve effecten op het aantrekken van nieuwe leden en sponsors. “Dit is te wijten aan de verwachte toegenomen publiciteit die de verhuizing met zich mee zal brengen,” zegt hij.

Als de verhuizing wordt goedgekeurd, streeft de jonge voorzitter naar een groei in zowel het aantal leden als sponsors. Zijn ultieme doel gaat echter verder dan cijfers: “Ik hoop dat we alle leden, vrijwilligers en supporters op een voortreffelijke manier van dienst kunnen zijn. Voor mij is een hechte vereniging die elkaar ondersteunt en stimuleert onovertrefbaar.”

Met een definitieve beslissing van de gemeenteraad in het vooruitzicht, staat V.V. Krabbendijke onder leiding van Floris Wielard, een voorzitter die niet alleen op de bestuurstafel staat, maar ook op het voetbalveld, voor een cruciaal moment in haar geschiedenis, waarin de koers naar vernieuwing en groei is ingezet.

Klik hier voor meer informatie over VV Krabbendijke
Lees hier meer artikelen over VV Krabbendijke