Nieuwbouw Heukelum toonbeeld van zelfwerkzaamheid

0
148

Gestaag vorderde in de afgelopen maanden de nieuwbouw op het complex van voetbalvereniging Heukelum. Sportpark De Vriezenwijk onderging een metamorfose met de bouw van een nieuw kleedkamergedeelte, met plek voor zes nieuwe kleedkamers, toiletgroepen en een technische ruimte. Met een bouwkundig hoogstandje, door ook de tribune in de nieuwbouw te integreren. De klus is bijna voltooid, een toonbeeld van zelfwerkzaamheid is zo goed als afgerond.

HEUKELUM – De eerste paal ging op 7 juni 2017 in de grond. Een halfjaar later is zaterdag-tweedeklasser Heukelum vervuld van trots. De nieuwbouw  op de accommodatie aan de Groeneweg is nagenoeg voltooid. ”Er wordt nog gewerkt aan de gietvloer, zo’n beetje het laatste element in het nieuwbouwgedeelte. De planning voorziet er nu in dat we in week twee in 2018 klaar zijn met de werkzaamheden’’, onthult Henry Kramer, die deel uitmaakt van de bouwcommissie van Heukelum.

Opknapbeurt
De planning werd in de afgelopen maanden regelmatig bijgesteld in de tijd, maar dat zorgde absoluut  niet voor chagrijn in Heukelum. ”Integendeel’’, stelt Henry Kramer. ”De zorgvuldigheid in het bouwproces is altijd het uitgangspunt geweest. Als er uitstel nodig was, dan werd dat geaccepteerd want het belangrijkste was dat alles goed gebeurde.’’

En dus werd zorgvuldigheid boven snelheid verkozen en de renovatie annex nieuwbouw werd met heel veel precisie uitgevoerd. ”Waarbij er ook voor is gekozen om andere zaken op het complex meteen aan te pakken’’, stipt Kramer aan. ”De bestrating, de elektriciteit, de oudere kleedkamers, de installatie, het is meteen onderhanden genomen of meegepakt zodat ook dat deel van het terrein/complex meteen een opknapbeurt heeft gekregen.’’

Het resultaat mag er zijn van een proces, waarin Wim van Rooden als ‘technisch leider’ van de bouwploeg een belangrijke spil bij de nieuwbouw was en André Donker het tekenwerk voor elk bestekonderdeel voor zijn rekening heeft genomen. De oproep van de bouwcommissie om ondersteuning te krijgen bij de realisatie bleek niet aan dovemansoren besteed. ”Zo’n honderd vrijwilligers hebben hun bijdrage geleverd’’, rekent Henry Kramer voor. Dagelijks werd er aan de accommodatie gewerkt en waren er aan de Groeneweg mensen te vinden die de handen uit de mouwen staken of een steentje bijdroegen aan de grootscheepse verandering van het complex. ”Ons selfmanagement heeft uitstekend gewerkt’’, glundert Henry Kramer.

Voetbalplaatjes
Maar ook andere partijen dachten en werkten op uitgebreide schaal met Heukelum mee. De gemeente Lingewaal bleek bijvoorbeeld zo’n  meewerkende partner bij de realisatie van de nieuwbouwplannen. Kramer: ”Tegen uitermate gunstige voorwaarden heeft de gemeente ons een lening van 50.000 euro gegeven. Bovendien werd er zodanig meegedacht met de ontwikkeling van de plannen dat de welstandscommissie van de gemeente heel soepel akkoord kon gaan met de realisatie van die plannen.

Anderzijds lieten ook de sponsors zich niet onbetuigd. ”We hebben steeds geprobeerd om in eigen kring de oplossingen te vinden als er zaken dienden te gebeuren. Er zijn acties georganiseerd, maar ook de sponsors hebben steeds meegedacht en meegewerkt als dat noodzakelijk was. Veel van de werkzaamheden hebben we zelf voor onze rekening kunnen nemen, maar als de hulp van specialisten nodig was dan konden we daar een beroep op doen. En met eigen inzet, door te helpen met het aandragen van het gereedschap of zelf op te ruimen in plaats van de beroepskrachten hebben onze vrijwilligers werk uit handen genomen. Met zelfwerkzaamheid hebben we een accommodatie neergezet van zo’n 400.000 euro die ons anders wellicht 600.000 euro zou hebben gekost.’’

Die sponsors toonden zich ook nog eens van hun meest inventieve kant. Zo organiseerde Coop-supermarkt Van der Vliet een voetbalplaatjesactie, waarbij een boek werd ontwikkeld met de beeltenissen van 278 leden van Heukelum. Zelfs een heuse ruilbeurs werd rond deze actie georganiseerd, om iedereen in de gelegenheid te stellen om zijn of haar plaatjesboek vol te krijgen. ”Een enorm werk en zeker niet makkelijk te realiseren, maar Van der Vliet heeft op een geweldige manier zijn nek uitgestoken.’’

Kramer verwacht dat in februari mogelijkerwijs de ingebruikname van het nieuwe accommodatiedeel zal plaatsvinden. Met deze moderne accommodatie is natuurlijk de grote vraag of dat ook invloed heeft op de sportieve ambities van Heukelum, dat in de beresterke tweede klasse F eind november een vijfde stek bezette in de ranglijst. Henry Kramer houdt wat dat betreft een slag om de arm. ”We hebben voor tweedeklassebegrippen straks een geweldige accommodatie staan, maar aan onze sportieve ambities zijn grenzen want we stellen ons bij de club op het standpunt dat we niet betalen in tegenstelling tot verschillende andere verenigingen. Vorig jaar zijn we net aan degradatie ontsnapt,  het loopt dus op dit moment wonderbaarlijk goed.’’