Nicole Jacet is één van de gedreven vrijwilligers van vv Baronie

0
637
Nicole Jacet vv Baronie

Vandaag spreken wij met Nicole Jacet. Nicole is voorzitter commissie Sportiviteit & Respect en vertrouwenscontactpersoon binnen vv Baronie. Nicole is ooit begonnen als elftalleidster van een meisjesteam, daarna is zij wedstrijdsecretaris Jeugd geweest en heeft zij in de Jeugdcommissie gezeten.

Vrijwilliger van het eerste uur
Nicole Jacet is al sinds 2007 betrokken in allerlei functies binnen het amateurvoetbal. Nicole is begonnen bij PCP en is van 2006 tot 2007 elftalleidster geweest. Daarna is zij naar vv Baronie gegaan op 30 augustus 2007, hier was zij ook elftalleidster. Na een jaar is Nicole wedstrijdsecretaris Jeugd geworden. In mei 2013 is Nicole overgestapt naar de vereniging SAB waar zij tot 2016 een bestuursfunctie had en lid was van de commissie S&R. In maart 2017 is Nicole teruggekomen bij vv Baronie en heeft zij plaats genomen in de commissie Sportiviteit en Respect waarbij ze in 2018 het stokje overnam om voorzitter van deze commissie te worden.

Commissie Sportiviteit & Respect
De commissie Sportiviteit & Respect, stelt zich ten doel Sportiviteit en Respect binnen vv Baronie te bevorderen. Nicole verteld: ‘’Gelukkig gaan we over het algemeen op een sportieve en respectvolle manier met elkaar om.’’. De leden van de commissie zijn beschikbaar voor advies en ondersteuning, wanneer leiders, trainers en spelers vragen hebben of wanneer het een keer niet lukt om op en/of rond het veld op een sportieve en respectvolle manier met elkaar om te gaan.

Vertrouwenscontactpersonen
Verder is vv Baronie versterkt met twee Vertrouwenscontactpersonen, die staan los van de commissie S&R, maar hebben zijdelings met elkaar te maken. De VCP zijn Nicole Jacet en Daan van Baar.

Als VCP zijn zij binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor sporters, ouders van sporters en vrijwilligers binnen de club die vragen, opmerkingen of ervaringen hebben met enige vorm van grensoverschrijdend gedrag (zoals seksuele intimidatie, agressie, pesten, discriminatie of fraudeleus handelen). Het kunnen doen van je verhaal en het kunnen uiten van je emoties is daarbij de eerste stap. ’’Zo kunnen we er met elkaar voor zorgen dat plezier en prestaties op alle niveaus hand in hand gaan bij vv Baronie.’’: voegt Nicole er aan toe.

Visie met vv Baronie
Nicole wil met vv Baronie graag bereiken dat de club bekend staat als een sportieve vereniging die de waarden en normen in een hoog vaandel hebben staan. Dat zowel ouders, trainers, leiders, spelers, overige commissieleden respectvol met elkaar en met tegenstanders omgaan. Dat leden weten dat we er voor iedereen zijn en onafhankelijk zijn. Dat ze weten dat ze terug kunnen vallen op de Vertrouwens contactpersoon bij grensoverschrijdend gedrag.

Nicole haar taken als vrijwilliger
Op dit moment is Nicole druk met het opnieuw aanvragen van de VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) voor alle vrijwilligers binnen vv Baronie die met jeugd in aanraking komt.

Verder voert ze gesprekken met spelers, ouders en trainers bij meldingen als er toch voorvallen zijn geweest. Nicole verteld: ‘’Wij gaan dan in gesprek met de persoon op basis van hoor en wederhoor. We proberen zoveel mogelijk preventief te zijn, maar soms lopen bepaalde zaken toch uit de hand waardoor wij in actie moeten komen.’’

Nicole voegt er aan toe: ‘’Door het voeren van gesprekken gaan we eerst kijken of we kunnen bemiddelen, mocht dat niet lukken of is het incident te ernstig, kunnen wij als commissie sancties opleggen in samenspraak met de voorzitter.’’. Sancties kunnen bestaan uit een officiële waarschuwing of een schorsing. Ook een educatieve maatregel zoals het schoonmaken van kleedkamers of tribunes is een maatregel.

Vv Baronie
Ten slotte vroegen we aan Nicole wat zij zo mooi vindt aan vv Baronie. Zij antwoorde het volgende: ‘’De club heeft een rijke historie en heeft in het verleden mooie successen geboekt. Afgelopen seizoen zijn ze gepromoveerd naar de 3e divisie, hopelijk blijven ze gehandhaafd.’’.

Naast de sportieve successen zijn er nog veel meer mooie dingen aan de club verteld Nicole. ‘’Ook de betrokkenheid van alle vrijwilligers binnen de club vind ik geweldig, iedereen doet zijn best om alles in goede banen te leiden. Er zijn verschillende commissie die zich ook innoverend bezig houden om de club toekomst bestemmend te houden.’’

Tot slot laat Nicole weten dat het bestuur ook regelmatig laat zien dat ze de inzet van de vrijwilligers waarderen.

Klik op vv Baronie voor de laatste artikelen over de club.
Klik op vv Baronie voor meer informatie over de club.