LRC Leerdam: fraai nieuw clubhuis

0
236

In februari 2020, als alle velden gereed zijn en het fraaie clubhuis gebouwd, zullen voetbalvereniging LRC Leerdam en hockeyclub HCL het Glaspark volledig in gebruik nemen.

LEERDAM – Raf Montezinos, sinds november 2016 voorzitter van LRC Leerdam, gaat bijna vier jaar terug in de tijd. ,,Het toenmalig bestuur werd door de gemeente gevraagd na te denken over de herinrichting van sportpark Bruinsdeel. Het begon met de uitzichtloze situatie van HCL, de hockeyclub in Leerdam. Zij kregen te horen dat zij hun veld aan De Punt in Leerdam-West moesten inleveren voor woningbouw.” LRC Leerdam was lang trots op sportpark Bruinsdeel waarvan de grond en de gebouwen in eigendom waren. Tegelijk realiseerde men zich binnen LRC dat het steeds lastiger werd om de verouderde accommodatie te onderhouden. ,,Terecht ontstond bij dit bestuur de gedachte dat er hier een win-winsituatie was te behalen. De gesprekken werden gevoerd door toenmalig voorzitter Theo van der Weijden en Stefan van Diest.” Later ontstond de gedachte dat ook voetbalclub Leerdam Sport en korfbalvereniging Ter Leede deel van de nieuwe ontwikkelingen moesten gaan uitmaken. Alle buitensporten in Leerdam, met uitzondering van tennis, zouden dan op het nieuwe Glaspark plaatsvinden.

OPGEHEVEN
Nadat het eindrapport Glaspark tot stand was gekomen, is Leerdam Sport onder druk van de leden afgehaakt. ,,Kort daarna werd korfbalvereniging Ter Leede opgeheven. Zij hebben het op dat moment qua ledental net niet gered. Jammer, want als het nieuwe korfbalveld klaar zou zijn, had korfbal in Leerdam mogelijk een kans gehad.” Vanaf dat moment zijn LRC Leerdam en HCL samen verder optrokken binnen het opnieuw ingerichte Glaspark Light. ,,Een doorstart met twee verenigingen maakte de situatie wel eenvoudiger”, stelt Montezinos, die inmiddels als voorzitter was toegetreden tot het bestuur. De hockeyclub en LRC Leerdam konden elkaar prima vinden. Indeling van de velden was al helemaal geen probleem. Voor LRC Leerdam werden in de zomer van 2018 in snel tempo twee kunstgrasvelden aangelegd zodat zij verder konden. HCL kon vroeg in dit seizoen al weg van De Punt nadat op Bruinsdeel het eerste hockeyveld was aangelegd.

GESLOOPT
Tijdens de naderende zomermaanden worden de twee achterste natuurgrasvelden van LRC Leerdam volledig gerenoveerd. Daar komt naast een nieuwe toplaag op ook een beregeningsinstallatie in. Er wordt direct na de laatste competitiedag een aanvang mee gemaakt. Ook het jeugdveld, eveneens met een automatische beregeningsinstallatie, wat tussen kunstgrasveld een en twee wordt aangelegd, krijgt dan vorm. Inmiddels is de garage gesloopt en wordt in mei een begin gemaakt met de realisatie van de kantine en kleedruimten. De werkgroep gebouw heeft lang nagedacht over het ontwerp. Zowel de voetbalclub LRC Leerdam als de hockeyclub HCL zijn akkoord gegaan. Het zal een schitterend gebouw worden met beneden achttien kleedkamers met EHBO-ruimte en een commissiekamer. Ook is
rekening gehouden met kleedruimten voor vrouwen. Met name de hockeyclub beschikt over veel speelsters. Boven ontstaat een schitterende kantine met rondom een terras van vijf meter breedte. Een voorwaarde was om het clubgebouw centraal op het Glaspark te bouwen, waarbij je van binnenuit en op het terras naar alle speelvelden kan kijken. Er wordt een luifel van drie meter over het terras gebouwd. Deze fungeert als afdak maar ook als zonnescherm.

EXPLOITATIE
Zodra het gebouw in februari 2020 in gebruik wordt genomen zijn de beide clubs aan elkaar verbonden. Er zijn afspraken over het gebruik en de exploitatie van de kantine. Vergeet niet dat voetbal en hockey echt twee heel verschillende culturen zijn. Montezinos: ,,Toch hebben wij beide het gevoel dat wij het goed kunnen vinden. In december hebben wij een gemeenschappelijke feestavond gehad. Onlangs is een vergelijkbare tweede avond geweest. Vooral LRC’ers moeten wennen dat het niet alleen meer hun kantine is. Straks, in de nieuwe situatie, zal dat allemaal wat gemakkelijker samenvloeien. Bovendien zijn wij als LRC geen eigenaar, want wij hebben alles verkocht aan de gemeente Leerdam. LRC met 675 leden en HCL met 250 leden zijn nu huurder.”