De Kleijn ook op z’n plek als voorzitter

0
151

Henk de Kleijn fungeerde anderhalf decennium als secretaris bij Wieldrecht, alvorens hij een lange periode uit het bestuur van de Smitswegclub verdween. Inmiddels is de clubman pur sang ruim een jaar voorzitter van de zaterdag-derdeklasser. Een functie die hem ook goed blijkt te passen.

DORDRECHT – Van secretaris naar preses is een bestuurlijke stap die niet vaak wordt gemaakt. Voor Henk de Kleijn was het aannemen van de kandidatuur voor het voorzitterschap vorig jaar geen twijfelpunt. ,,Op het moment dat je ziet dat het niet goed gaat met het cluppie waar je al veertig jaar aan verbonden bent en dat je zo lief hebt, dan besef je dat je niet vanaf de kant kan blijven toekijken maar dat je iets moet doen. En daarom ben ik erin gestapt en heb ik het voorzitterschap aanvaard.’’

Dat Henk de Kleijn destijds zijn bestuursfunctie neerlegde, had een persoonlijke reden. ,,Ik heb toen bewust gekozen voor mijn familie. Mijn vrouw was ziek en de zorg voor haar had toen prioriteit voor mij. Dat is een intense periode geweest, ook omdat genezing niet meer mogelijk bleek. Dankzij mijn familie ben ik nadien langzaam opgekrabbeld.’’

STRUCTUUR
Ruim een jaar na dato constateert De Kleijn dat zijn keuze om de voorzittershamer ter hand te nemen een goede keuze is geweest, al is het verschil met het bemannen van het secretariaat een volledig andere bestuursdiscipline. ,,Als secretaris zie je alle correspondentie passeren, ben je van veel zaken op de hoogte en vorm je toch een beetje de Haarlemmerolie binnen het bestuur.

Als voorzitter is het de kunst om je niet overal mee te willen bemoeien. Maar wel zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van de zaken die binnen de vereniging spelen.’’ Probeert Henk de Kleijn te duiden. ,,Dat laatste is gelukt, als ik zo op het eerste jaar terugkijk. Ik verkeer bij Wieldrecht in de gelukkige situatie dat ik me heb omringd met prima bestuursleden. En bovendien staat er een prima commissiestructuur, waardoor er op verschillende terreinen binnen de vereniging prima werk geleverd wordt. Dat maakt het besturen uiterst prettig’’

Pruymboom
Een voorbeeld van die sterk functionerende commissiestructuur was onlangs de invulling van de vacature van hoofdtrainer voor het nieuwe seizoen. ,,We werden geconfronteerd met de mededeling dat Ron Tempelaar na dit seizoen zou vertrekken als hoofdtrainer. Maar kort daarop verscheen het bericht dat Pippy Pruymboom zou vertrekken bij Oranje Wit. De technische commissie heeft zich vervolgens bijzonder slagvaardig getoond. Er is binnen de club even de vraag geweest of we Pippy zouden benaderen, maar we kunnen achteraf stellen dat we blij zijn dat we die stap gewaagd hebben want we zijn er goed en snel met hem uitgekomen. Een bewijs dat de technische commissie het werk uitstekend heeft verricht.’’

,,Maar het is niet de bedoeling dat Wieldrecht meteen overstroomd wordt met allerlei nieuwe spelers. Wij hechten toch vooral ook aan de structuur binnen onze vereniging, met kans voor doorstroming van eigen jongens. Dat is onze kracht geweest door de jaren heen en daar willen we graag aan vasthouden.’’ Het aantrekken van Pruymboom als hoofdtrainer zou ook aantrekkingskracht op nieuwe spelers moeten hebben, moet ook Henk Kleijn erkennen.

VERSTANDHOUDING
Maar anderzijds is er ook de sportieve ambitie van Wieldrecht om eindelijk, na verschillende mislukte pogingen in de afgelopen seizoenen, de stap hogerop te kunnen maken. ,,De afgelopen seizoenen is dat toch een kleine frustratie geworden. Omdat het telkens net niet wilde lukken. Dit jaar doen we een nieuwe poging en ondervinden we de grootste concurrentie in eigen stad met DFC dat het uitstekend doet. We treffen elkaar nog in het laatste deel van de competitie. Dus er is nog steeds kans maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat DFC op dit moment een erg sterke indruk maakt en weinig steken laat vallen.’’

Sportief gezien heeft Wieldrecht, dat nadrukkelijk lonkt naar de tweede klasse. De wind in de rug. Maar ook op organisatorisch en financieel vlak constateert Henk de Kleijn dat de club er anno 2019 goed voor staat. ,,We zijn blij met onze accommodatie. Ja, ook met het natuurgras op het hoofdveld. Onlangs moesten we toch de wedstrijd van het eerste afgelasten, maar dat is ook de charme. Wat ons betreft houden we tot in lengte van dagen vast aan natuurgras op ons hoofdveld. Financieel staat de club er goed op, de organisatie is sterk binnen de vereniging en qua accommodatie mogen we absoluut tevreden zijn met wat we hebben.

De gemeente Dordrecht heeft aangegeven dat wijn net als SSW op de plek mogen blijven zitten waar wij nu zitten. Maar natuurlijk volgen wij de gehele sportparkdiscussie binnen de stad. De gebeurtenissen aan de Krommedijk en op sportpark Schenkeldijk. Ik moet zeggen dat we binnen het voorzittersoverleg uitermate constructief contact hebben met de verschillende clubs in Dordrecht. Die goede verstandhouding is ook noodzakelijk om goed met elkaar op te kunnen trekken. Rivaliteit mag er best zijn op het veld, maar daarbuiten is het zaak om elkaar te versterken.’’

TERMIJN
In zijn eerste voorzitterstermijn kan Henk de Kleijn voorlopig een positieve tussenbalans opmaken. ,,Een bestuurstermijn heeft bij Wieldrecht de duur van drie jaar en dus ben ik bijna op de helft van die eerste termijn. Ik kan niet anders dan stellen dat ik tevreden over hoe het momenteel binnen Wieldrecht loopt en het is ook leuk om van bezoekende clubs te horen dat we dat met elkaar uitstralen. Bij mijn aantreden heb ik gezegd dat Wieldrecht de club is van alle leden en niet alleen van het bestuur. Die leden zorgen er momenteel voor dat het de club goed gaat en dat moeten we met elkaar vol zien te houden.’’