Brederodes werkt aan een veilige voetbalomgeving

0
200

Brederodes vindt een veilige omgeving belangrijk. Leden moeten veilig hun hobby kunnen uitoefenen. Uiteraard zijn de juiste materialen hierbij van belang. Maar denk ook aan het screenen van vrijwilligers. Of het maken van heldere afspraken hoe we met elkaar omgaan. En weten waar u terecht kunt als u met ernstig ongewenst gedrag te maken krijgt? Brederodes voert hierop een helder beleid. Hoe Brederodes dit aanpakt leest u hier.

Allereerst; even kennismaken
Iedere (nieuwe) vrijwilliger zoals een begeleider, trainer, coach, leider wordt gescreend.’Maar wat betekent dat? Een screening bestaat uit:

  • Een kennismakingsgesprek
  • Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor omgang met minderjarigen en verstandelijk beperkte personen. Dit is vanaf 1 september 2019 verplicht. Dit gaat geheel digitaal en vrijwilligers ontangen hiervoor een verzoek per mail. Lees alles wat u moet weten over het aanvragen van de VOG.
  • Een toelichting van de gedrags- en omgangsregels.

Hoe gaan we met elkaar om?
Om afspraken na te kunnen komen moeten ze eerst duidelijk zijn. Dan weet iedereen wat wel en wat niet kan. Wij hebben onze afspraken en gedrags- en omgangsregels vastgelegd in het stuk “Sport is altijd Sportief”.

Vertrouwenspersoon
Mocht je in een situatie komen waarin sprake is van seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag dan vragen wij je dit direct te melden. Dat kan bij de Vertrouwenspersoon van de vereniging en uiteraard bij de politie.

Onze vertrouwenspersoon is Jenny Soekhradj. Ze is bereikbaar op tel: 06-81050910. Jenny Soekhradj is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag. Het kan namelijk voorkomen dat u uw signaal niet direct bij het bestuur of een persoon in kwestie bekend wil maken. Een vertrouwenspersoon luistert naar uw verhaal en helpt zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. De informatie wordt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat u niet weet. De vertrouwenspersoon kan u ook helpen om een klacht in te dienen bij de vereniging of politie. Maar gewoon even praten kan ook.

Vertrouwenspunt Sport
Het is ook mogelijk (eventueel anoniem) contact op te nemen met het Vertrouwenspunt Sport. Medewerkers van het Vertrouwenspunt Sport bieden een luisterend oor, hebben een adviserende rol en kunnen doorverwijzen, bijvoorbeeld naar de politie of de sportbond voor eventuele vervolgstappen of voor slachtofferhulp. Uiteindelijk liggen de beslissingen om wel of geen vervolgstappen te nemen bij degene die contact heeft gezocht met het Vertrouwenspunt Sport. Medewerkers van het Vertrouwenspunt Sport kunnen hierbij ondersteunen.