4 TV-aanbieders scherpen bod aan: Eredivisie clubs krijgen gegarandeerd minimaal 180 miljoen euro per jaar overgemaakt

0
116
Eredivisie logo

Het Consortium van DELTA Fiber, VodafoneZiggo, KPN en T-Mobile Nederland, dat de tv-rechten van de Eredivisie samen met de clubs wil gaan exploiteren, komt met een aangescherpt voorstel om aan alle ruis die in de afgelopen dagen is ontstaan een einde te maken. De achttien eredivisieclubs krijgen gegarandeerd per jaar minimaal 180 miljoen euro netto overgemaakt voor de liverechten van de Eredivisie. Dit is vandaag per brief bevestigd aan de ECV en de clubs.

 • Garantie op netto 180 miljoen euro clubinkomen per jaar
 • Garantie op brede distributie binnen Nederland, met directe invloed op advertentie
  en sponsorinkomsten
 • Garantie op non-exclusiviteit met direct gevolg heeft voor zeer realistische nieuwe
  inkomstenbronnen
 • Garantie dat de hoogwaardige kwaliteit van kanalen en programma’s blijft
 • Garantie op eenduidige merkpositionering, branding onder de naam Eredivisie
 • Garantie op blijvende concurrentie, waardoor Eredivisie betaalbaar blijft voor de
  voetbalfans en tv-kijkers in Nederland

Het Consortium maakte onlangs bekend dat het een voorstel heeft gedaan aan de ECV en clubs. Om de rechten op een nieuwe manier te gaan exploiteren, waarbij er meer geld voor de clubs vrijkomt. De prognoses van de totale nettoverdiensten voor de clubs lopen op tot boven de 200 miljoen euro. In de afgelopen dagen bleek uit gesprekken met diverse clubs dat er toch ruis was ontstaan en dat niet helemaal helder was wat nu het gegarandeerde bedrag is dat jaarlijks sowieso aan clubs wordt overgemaakt. Het Consortium heeft nu in een brief duidelijk gemaakt dat sowieso ieder jaar netto 180 miljoen euro naar de clubs gaat.

In de huidige opzet betalen de TV-aanbieders ook al ongeveer dit bedrag voor de
zogenoemde distributierechten, maar zij betalen dit aan de huidige exploitant van de
rechten. Met het voorstel van het Consortium verdwijnt deze tussenlaag, waardoor er meer geld direct voor de clubs beschikbaar komt.

Joint venture
Samen met de clubs zal een joint venture worden opgericht voor de exploitatie van de
rechten. Alle overige inkomsten in de joint venture, zoals rechten voor de samenvattingen (nu 30 miljoen euro per jaar), buitenlandse uitzendingen, sponsoring en uitzending via ‘public viewing’ in bijvoorbeeld kroegen, komen na aftrek van productiekosten voor 70% ten goede aan de clubs. In totaal gaat het om een bedrag van ruim 200 miljoen euro wat naar de clubs vloeit, of meer als de omzet in de komende jaren verder stijgt, wat de verwachting is op basis van realistische marktprognoses.

Daarnaast krijgen de clubs meer vrijheid om hun eigen beeldrechten ook zelf via eigen
onlinekanalen te exploiteren, waardoor zij extra inkomsten kunnen genereren en nog meer aan binding met hun supporters kunnen doen.

Niet vastleggen
Aanstaande maandag 8 mei vindt overleg tussen de clubs en ECV plaats en zou er worden gestemd over verlenging van de samenwerking met de huidige exploitant. Het Consortium vraagt de clubs in de brief om zich nog nergens op vast te leggen. Ook vraagt het Consortium om met de ECV en clubs aan tafel te mogen gaan om het voorstel nader te bespreken en uit te werken. “We verwachten dan ook dat dit voorstel op 8 mei wordt gepresenteerd als een beter alternatief voor de Eredivisie, waarbij de winsten transparant zullen zijn en terugvloeien naar de clubs. Want dat is waar het geld thuishoort – het gaat immers om jullie rechten!”, aldus de afsluitende paragraaf in de brief aan de Eredivisieclubs en de ECV.

Klik op Eredivisie voor meer artikelen over de Eredivisie.
Klik op Eredivisie voor meer informatie over de Eredivisie.