WDS'19

WDS’19 heeft vorig jaar het 100 Jarig jubileum gevierd, een enorme mijlpaal waar iedereen binnen de club erg trots op is. Een aantal voor de club erg belangrijke vrijwilligers hebben jaren lang diverse functies binnen de club vervuld, zowel in het dagelijks bestuur, jeugdbestuur of als vrijwilliger.

Deze vrijwilligers hebben aangegeven deze taken uit te voeren tot en met het jubileum jaar en daarna het stokje over willen dragen aan iemand anders. Helaas is dit seizoen voortijdig abrupt tot een einde gekomen en dit vinden we erg spijtig. We hadden immers graag op gepaste wijze de vrijwilligers willen bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren en soms zelf decennia. Dit zullen we vanwege alle beperkingen omtrent Corona moeten verplaatsen naar een moment later dit jaar. Wel zijn we natuurlijk druk op zoek naar vervangers.

Materiaalverzorger(s)
Voornamelijk voor op de zaterdagen zijn wij op zoek naar mensen die de materialen willen verzorgen voor de teams, deze werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het klaarzetten van de velden voor de jongste jeugd, het bijhouden van de kleedkamers en een oogje in het zeil houden. Als materiaalverzorger ben je dan ook vaak het eerste aanspreekpunt van mensen die op de club komen.
Als het ware ben je dus een visitekaartje van de club. We zoeken hiervoor liefst meerdere mensen. Voor eten en drinken zal worden gezorgd.

Wedstrijdsecretaris
Als wedstrijdsecretaris heb je de zorg voor de planning van alle wedstrijden, toernooien en oefenwedstrijden (jeugd en senioren) en verantwoordelijk voor de veldindeling en kleedkamerindeling van thuiswedstrijden. Je staat hierbij in contact met andere clubs om dit goed met elkaar af te stemmen en stuurt het wedstrijdschema door binnen de club naar de teamleiding en de vrijwilligers waar dit voor van belang is. Ook ben je verantwoordelijk voor het doorgeven van de eindstanden aan de KNVB.

Kledingverzorger selectie
Voor onze selectie zijn we op zoek naar iemand die ervoor wilt zorgen dat de spelers er iedere week weer netjes bijlopen als ze beginnen aan een wedstrijd. Het is dus zaak dat alle wedstrijdkleding na afloop wordt gewassen

Vacature lid technische commissie
Onze technische commissie is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van onze spelers. Enerzijds door middel van doorstroom, maar anderzijds ook voor de ontwikkeling van onze recreatieve elftallen. Uiteindelijke doel is om iedereen actief te laten zijn op het niveau dat hij/zij aan kan.

Wat zijn de taken van een lid van de technische commissie?

  • Het mede ontwikkelen, uitvoeren en toezicht houden op het uit te voeren beleid vanuit het technisch beleidsplan
  • Stelt samen met het bestuurslid jeugd en technische zaken de elftallen samen.
  • Draagt bij aan een goede overgang van de pupillen naar de junioren en van de junioren naar de senioren.
  • Stelt samen met het bestuurslid technische zaken een plan op voor de trainingen en uitvoering van de het voetbaltechnisch beleid
  • Neemt deel aan het voetbaltechnisch overleg jeugd en senioren

Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op via technischezaken@wds19.nl

Sponsorcommissie
Een vereniging is meestal erg afhankelijk van sponsorinkomsten, zo ook onze club. De afgelopen jaren hebben we al heel wat vrijwilligers gehad die deze taak op hebben gepakt. Vaak is men in het begin erg enthousiast maar komt men er na een tijdje achter dat het niet meevalt om dit alleen of met 2 personen vol te houden. Om die reden willen we graag deze commissie uitbreiden zodat dit dragelijker wordt. De voornaamste taken van de sponsorcommissie zijn het werven van sponsors die bereid zijn om onder bepaalde voorwaarden een bijdrage in geld en/of materialen beschikbaar te stellen aan de vereniging.

De commissie is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het sponsorbeleid.

Draagt zorg voor de samenstelling van aantrekkelijke sponsorpakketten, met middelen als:

– Kleding (wedstrijdtenues, trainingspakken);

– Reclameborden;

– Wedstrijdballen;

– Eventueel andere vormen van reclame uitingen;

Eventuele aflopende contracten tijdig verlengen.

Actief werven van sponsors binnen het uitstralingsgebied van de vereniging.

Organiseren van activiteiten voor huidige en nieuwe sponsoren. Bijvoorbeeld het

organiseren van een sponsoravond voor nieuwe sponsoren of een activiteit organiseren

om de relatie met de huidige sponsoren te onderhouden.

Draagt zorg voor ontvangst van sponsoren bij thuiswedstrijden van het 1e elftal.

Onderhoudt nauwe contacten en legt verantwoording af aan de penningmeester.

Vertrouwenspersoon
Als vertrouwenspersoon ben je het aanspreekpunt voor spelers en leden voor zaken als ongewenst gedrag.

Onder ongewenst gedrag is te verstaan: (seksuele) intimidatie, agressie, geweld (bijv. pesten) en discriminatie.

Als vertrouwenscontactpersoon verzorg je de eerste opvang en biedt je een luisterend oor. Integriteit is in deze rol van groots belang, daar er onderwerpen besproken worden die niet voor een ieder bekend gemaakt moeten worden. Je begeleidt de betrokkene in het omgaan met integriteitsdilemma’s en ongewenst gedrag en geeft o.a. advies op welke manier hij/zij kan omgaan met bepaalde kennis of een vermoeden van een integriteitsschending. Indien nodig verwijs je naar de indiener naar de vertrouwenspersonen van NOC*NSF. Je informeert de betrokkene over de regels, procedures en afspraken en ondersteunt hem/haar als deze een melding wil doen bij het Vertrouwenspunt Sport. Het vertrouwenspunt Sport zal dan in samenwerking met jou en de betrokkene bijvoorbeeld een gesprek organiseren over het voorval. Aan het eind van het jaar rapporteert de vertrouwenscontactpersoon aan het bestuur, zonder vermelding van namen, of er meldingen zijn geweest. Zo ja, van welke aard deze meldingen waren, of er doorverwijzing heeft plaatsgevonden en hoe het geheel is afgesloten.

Bar en keuken
Voor de bar en de keuken zoeken we vrijwilligers die op de zaterdagen en zondagen aanwezig willen zijn. We hebben hiervoor al een aantal vrijwilligers maar willen voor deze mensen de druk graag verlichten, zeker op dit gebied komt het vaak neer op dezelfde mensen. Voor deze taken hebben we een vergoeding beschikbaar. Voor deze taken geldt wel een minimumleeftijd van 16 jaar voor de keuken en 18 jaar voor de bar.

Diverse klussen
Gedurende een seizoen zijn er meerdere onderhoudstaken die uitgevoerd moeten worden. Denk hierbij aan schilderswerkzaamheden, elektriciteitswerkzaamheden, bouw- en sjouwwerkzaamheden. We zoeken hiervoor graag meerdere vrijwilligers, zodat we een poule kunnen creëren.

Webmaster
Wij zijn op zoek naar iemand die er voor wil zorgen dat onze website zowel inhoudelijk als uiterlijk wilt onderhouden. Denk hierbij aan het plaatsen en updaten van berichten welke worden aangeleverd door andere vrijwilligers/leden en commissies.

Tijdsinvestering: 2 uur per week. In het begin wat meer in verband met overgang naar nieuw template.

Pupil van de week
Binnen WDS’19 kennen we de Pupil van de Week. Hierbij wordt een jeugdlid van WDS’19 tijdens een thuiswedstrijd van WDS’19 1 in het zonnetje gezet. Als coördinator maak je een planning voor het gehele seizoen (ongeveer 13 wedstrijden). Je neemt contact op met de jeugdteams voor het aanleveren van een jeugdlid. In de week voorafgaand aan de thuiswedstrijd neem je een kort interview af met het jeugdlid. Deze wordt inclusief foto geplaatst op de website van WDS’19.
Daarnaast wordt het jeugdlid uitgenodigd om de wedstrijd van WDS’19 1 van dichtbij mee te maken (wedstrijdbespreking, aftrappen van de wedstrijd, bijwonen wedstrijd in de dug-out, frietje na de wedstrijd). Van de coördinator vragen we om het jeugdlid tijdens dit alles op zondag te begeleiden.

Klik hier voor meer informatie over WDS’19.

Voor een ander artikel over WDS’19, klik hier.