herkingen55-renovatie

Toen eind november 2019 de gemeenteraad ‘groen licht’ gaf  op het voorstel voor harmonisatie van het onderhoud van de voetbalaccommodaties op Goeree-Overflakkee kon bij Voetbalvereniging Herkingen ‘55 – figuurlijk gesproken – de vlag worden uitgehangen.

swapphone 1

Naast de positieve besluitvorming kondigde de raad eveneens aan dat de dorpsclub aan het Grevelingenmeer – vooruitlopend op de totale harmonisatie – als één van de eersten aan de slag kon met de renovatieplannen van hun opstallen.

Het is bij ons hard nodig”, vertelt voorzitter Andres Bazen. “Het merendeel van de kleedkamers dateert uit de 70-er jaren van de vorige eeuw. We hebben het met onze vrijwilligers jarenlang kunnen onderhouden, maar op een gegeven moment wordt je écht ingehaald door de tijd en wordt het steeds lastiger om het in een acceptabele staat te houden.” Het bestuur heeft het gehele proces, van begin tot aan de besluitvorming, nauwlettend gevolgd. “We hebben in al die jaren geen vergadering of krantenartikel gemist en bleven zo continue op de hoogte van alle ontwikkelingen. Vanaf het begin zijn we dan ook plannen gaan smeden en die hebben we telkens bijgesteld aan de wensen die de gemeente binnen het harmonisatiedossier stelde. De informatievoorziening vanuit de gemeente  is daarin tijdens het gehele traject voor ons glashelder geweest.”

Met en voor elkaar.
Aangezien er binnen het harmonisatiedossier een flink stuk zelfwerkzaamheid is vereist, wordt elk investeringsplan door de gemeente uitvoerig getoetst op haalbaarheid. “Ook dat proces is in goede harmonie verlopen”, vult penningmeester Anton Keizer aan. “Met de verbouwing van de opstallen willen we gelijk een grote slag slaan in de verduurzaming van ons complex. Door veel werkzaamheden in eigen beheer uit te voeren, wisten we de nodige ruimte te creëren om te kunnen investeren in o.a. zonnepanelen en een warmtepomp om de accommodatie voor de toekomst energie neutraal en duurzaam te maken.” Bazen: “We zijn een klein dorp, maar in elke ‘tak van sport’ – of het nu kit-, metsel- of straatwerk betreft – hebben we vrijwilligers die in deze zelfwerkzaamheid een hele belangrijke bijdrage leveren.

De verbouwing wordt uitgevoerd door Bouwbedrijf Peeman uit Nieuwe-Tonge. Keizer: “Verder zijn er bij de gehele verbouwing uitsluitend Flakkeese bedrijven betrokken. Dat was voor ons een eerste vereiste bij de gunning van het bouwproject”. Door het corona virus is het voetbal compleet stilgelegd. “Niet meer dan begrijpelijk”, stelt Bazen. “Gezondheid gaat voor alles. De verbouwing gaat wel door, maar onze ‘opzichter’ Patrick van den Ochtend houdt een strak schema aan bij de inzet van vrijwilligers. Niet meer dan noodzakelijk, zodat we op gepaste afstand van elkaar kunnen werken”.

Klaar voor de toekomst.
Na de aanleg van het multifunctionele kunstgras(trap)veld in 2014 zet Voetbalvereniging Herkingen ’55 met de realisatie van de nieuwe opstallen wederom een belangrijke stap binnen haar sociale functie in de dorpskern. De oplevering staat begin zomer van dit jaar gepland. “We zijn er als bestuur en club echt trots op”, vullen beide heren aan. “We hopen een ieder later in dit jaar dan ook in een goede gezondheid te mogen begroeten aan de Stoofweg”.

Klik hier voor meer informatie over VV Herkingen 55
Voor meer artikelen van VV Herkingen 55 klik hier