Gunners

Beste lid, ouder of verzorger,

Hopelijk bereikt deze mail jou en je naasten in goede gezondheid.

Het zijn bizarre tijden. Natuurlijk staat gezondheid voorop maar de crisis raakt nu ook, door het verlengen van de maatregelen, vele sectoren in de economie en op sociaal-maatschappelijk vlak en dat brengt veel onzekerheid met zich mee. De KNVB heeft een tijd terug al het besluit moeten nemen om de competities van het amateurvoetbal te beëindigen en heeft ook vergaande besluiten moeten nemen in het betaalde voetbal. Voor ons als club en jou als speler, trainer, begeleider of kaderlid is het seizoen abrupt ten einde gekomen.

Zeker ook als lid van een vereniging raakt het ons diep. Normaal gesproken een wekelijks ritme van samen trainen, in het weekend de wedstrijden, gevolgd door een derde helft in ons gezellige clubhuis om de wedstrijd te evalueren. Gelukkig komen voor onze allerkleinste t/m 12 jaar en de categorie 13 t/m 18 jaar weer mogelijkheden om toch hun energie weer kwijt te kunnen door op gepaste wijze weer te kunnen gaan trainen onder begeleiding binnen de daarvoor opgestelde richtlijnen van RIVM, overheid en gemeente. Voor onze senioren zal nog even een beroep worden gedaan op hun eigen creativiteit om toch je energie kwijt te kunnen en om in conditie te blijven.

Landelijk Protocol verantwoord sporten voor kinderen en jeugd.

Vanaf 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar, onder begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht. Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om deze sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren, altijd onder begeleiding van buurtsportcoaches of het kader van sportaanbieders. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen mee te doen, dus ook niet-leden van een vereniging. Wij zijn met alle Bredase sportclubs hiervoor in overleg met de gemeente om het landelijk beleid door te vertalen naar lokaal beleid voor de clubs zelf.

Met dit protocol willen NOC*NSF, de sportbonden en de gemeenten en uitvoerende partijen richting geven hoe te handelen en hen aandachtspunten voor nadere uitwerking aanreiken. Hierbij wil men zoveel mogelijk ruimte voor lokaal maatwerk bieden, uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM.

Graag notie nemen van dit protocol door op onderstaande link te klikken en dit goed door te nemen en de regels in acht te nemen bij het sporten zowel op de club als in de vrije openbare ruimten. Dit protocol kan gedurende de crisis worden aangepast.

https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf_protocol_verantwoord-sporten.pdf

Hervatten van trainingen

Vanaf maandag 4 mei beginnen we met de trainingen voor de groepen t/m 12 jr. In voetbal termen: ‘Teams tot en met JO13’. Hier zullen ongetwijfeld enkele spelers van 13 jr zitten, maar dit is bij beperkt aantal toegestaan.

De teams vanaf 13 jr t/m 18 jaar zullen over 14 dagen instromen zodat de organisatie van training aan de jongste groepen goed staat en ervaringen ingepast kunnen worden in de protocollen.

Dit doen we onder de volgende voorwaarden en regels:
*Trainingen zullen alleen plaats kunnen vinden onder begeleiding van de trainer van het desbetreffende elftal dan wel een ouder of begeleider die naast het geven van de training ook toezicht houdt dat dit conform het protocol en regels verloopt.
*Er wordt alleen training gegeven aan leden van een team. Dus geen vriendjes of broertjes/zusjes meenemen naar de training en ook geen supporters.
-Als ouder/verzorger heb je geen toegang tot de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training. Ouders worden verzocht terug naar huis te gaan of bij, of in hun auto te blijven.
-Ouders, als u uw kind brengt of haalt, spreek af op de parkeerplaats bij The Gunners.
*Aan- en/of afmelden via je eigen leider/trainer.
*Ben je zelf of een van je huisgenoten ziek, meldt dit aan de trainer/leider en hanteer de geldende regel van 14 dagen afzondering (zoals nu ook altijd geldt)
*Iedereen meldt zich maximaal 10 minuten voor aanvang van de training en na afloop verlaat men direct weer het sportpark inclusief ouders en/of begeleiders.
*Kantine, materiaalruimte en kleedkamers blijven dicht, dus thuis omkleden en douchen. Neem zelf bidons met drinken mee.
*Spelers van de elftallen worden rechtstreeks benaderd door hun eigen trainer/leider wanneer de eerste training weer aanvangt.
*In verband met de al reeds gestarte onderhoudswerkzaamheden aan het hoofdveld is alleen het kunstgrasveld beschikbaar.
*Elke trainer zal bij aanvang van de eerste training (weer) worden voorzien van een aantal ballen(zak), pionnen, hesjes en een sleutel van de toegangspoort. Deze houdt hij in eigen beheer omdat kleedkamers, materiaalruimte en kantine gesloten blijven.
*De trainer die als laatste op de dag de training verzorgt sluit bij het weggaan weer de toegangspoort.

Deze regels zijn opgesteld in samenspraak met de gemeente en alle sportclubs.

De trainers worden nog apart benaderd via de TC met de nodige informatie zoals trainingsschema om de trainingen te kunnen aanvangen.

Algemeen:
Dankzij de steun van gemeente, KNVB en overheid hebben we een beroep kunnen doen op financiële tegemoetkoming dan wel tijdelijke uitstel, om onze kosten te kunnen blijven voldoen ter overbrugging van deze periode. Ook hebben we als bestuur een aantal afspraken kunnen maken met toeleveranciers en nutsbedrijven. Daarnaast hebben we daar waar mogelijk bezuinigingen door kunnen voeren, denk dan aan energie, water en verwarming en noodzakelijke aanschaf van materialen en kleding. We hebben zoals jullie wellicht al bekend is goede afspraken kunnen maken voor een nieuw clubtenue, zodat jullie allemaal in een fonkelend nieuw tenue de start van de competitie kunnen aanvangen.

Zodra de crisis voorbij is en we weer gaan wennen aan het ‘nieuwe’ normaal en we ook weer in competitie zijn, gaan we er naar toe werken met de gemeente voor de vervanging van ons B-veld voor seizoen 2021-2022. Ook gaan we dan nadenken aan een wervingsactie voor de vervanging van de verlichting op ons B-veld. We blijven ook in deze tijden positief en proberen binnen de mogelijkheden die we hebben, vooruit te denken samen met onze leden en sponsoren.

Barbonnen.
Een aantal leden heeft nog een bar-bon staan van genuttigde consumpties in onze kantine. Door het abrupt sluiten van onze kantine kunnen we die niet op de gebruikelijke wijze innen. Onze penningmeester zal betreffende personen benaderen om deze te voldoen via een Tikkie dan wel via een bancaire overboeking.

Technisch beleid
Zowel de Technische Commissie als de Jeugd Commissie zijn achter de schermen druk bezig met de invulling van het nieuwe seizoen 2020-2021. Dit betreft voor de jeugd vooral de indeling van de elftallen en inschaling in de desbetreffende klasse van de KNVB. We trachten dit voor 1 juni, of zoveel eerder, allemaal rond te hebben en dan ook direct te communiceren naar iedereen.

Voor wat betreft de selectie 1 & 2 zijn we in de gelukkige omstandigheid dat een aantal spelers van andere clubs zich hebben gemeld om samen met de bestaande selectiespelers en aanstormende jeugd invulling te geven aan onze nieuwe koers om daar waar mogelijk nieuw elan te brengen in de gehele selectie. Zowel op sportief vlak maar zeker ook vanuit plezier en trots om het (nieuwe) Gunnersshirt te mogen dragen. En dat alles onder begeleiding van onze nieuwe trainer Peter Remie en de vertrouwde huidige begeleiding van de selectie.

Kalender wedstrijden en oefenprogramma 2020-2021
Onze wedstrijdsecretaris zal t.z.t samen met de trainers en begeleiders van jeugd en senioren, zodra op aangeven van de KNVB de speelkalender voor 2020-2021 definitief is, daar waar mogelijk ook de kalender voor onze club maken inclusief het trainingsschema voor doordeweeks.

Veel dank trouwe leden en sponsoren!
Onze dank gaat vooral ook uit naar onze sponsoren die voor een groot deel hun loyaliteit hebben verleend aan de club door te blijven sponsoren en zelfs hun steun uit te spreken voor het nieuwe seizoen. Ondanks dat ook het bedrijfsleven geraakt wordt zoeken we uiteraard ook naar nieuwe sponsoren die The Gunners in deze moeilijke tijd en naar de toekomst toe willen ondersteunen. Heb jij een tip dan horen we dat graag. Niet minder groot is onze dank aan onze leden, die toch allen hun contributie voldaan hebben, terwijl we helaas genoodzaakt zijn om maar voor een deel aan onze faciliteiten te kunnen voldoen. Nogmaals onze dank daarvoor!

Gunnersdag/Loterij
Wij hopen als club toch op een gepast moment onze leden en sponsoren hiervoor te kunnen bedanken, Wij denken zelf aan een leuke dag voor iedereen bij aanvang van de start van de nieuwe competitie. Daarom hebben we ook besloten de inmiddels gestarte loterij door te schuiven naar volgend jaar als we opnieuw onze Gunnersdag gaan organiseren. Wij verzoeken dan ook de loten die je had ontvangen weer in te leveren bij te trainer/begeleider. Zowel de verkochte als niet-verkochte loten. We starten dan weer later de huidige loterij op met deze loten, zodra we een datum vast hebben kunnen stellen hiervoor.

Communicatie
Wij vinden het belangrijk om jullie op deze wijze regelmatig een update te geven waar we nu staan als club. Het liefst zouden wij jullie dit allemaal ‘ live’ mededelen en toelichten als we elkaar zien op de club bij een training, wedstrijden of gewoon gezellig in ons clubhuis. Echter voor nu is dat nog niet mogelijk gezien de crisis. Maar zodra er ruimte komt in de beperkingen zoals nu bij de kinderen en jeugd om toch weer te gaan trainen hopen wij elkaar weer op de club snel te kunnen zien. Hou ook onze website in de gaten en link onze Facebookpagina waar we ook regelmatig nieuws en updates plaatsen.

Bron: The Gunners