Een nieuw seizoen valt vaak samen met positiewisselingen binnen de jeugdopleiding. Zo ook bij onze club. Joost van Beek en Roeland Verbeet zullen de komende tijd leiding gaan geven aan de grootste afdeling binnen de vereniging, de jeugd. “Samenwerken is het toverwoord.”
HappyPoint_desinfectie
Beide heren hebben de afgelopen jaren al heel wat taken opgepakt. Roeland was actief als jeugdleider, maar vooral zwaaide hij gedurende de afgelopen vijf jaar de scepter van de commissie Vrijwilligers, Sportiviteit en Respect. Bovendien gaat hij vaak kijken bij Bavel 1, is hij sponsor van de club, lid van de Vrienden van Bavel en coacht hij sinds dit jaar ook de JO19-1, waar zijn zoon in speelt. “De binding met de club is er wel”, zegt hij met een knipoog.

Ook Joost loopt al een aantal jaren op sportpark De Roosberg rond. “Ik ben begonnen met training te geven aan de allerkleinste jeugd, op de woensdagmiddag bij Ad en Ad. Daarna ben ik overgestapt naar de JO14-1 en JO15-1, om dit seizoen wederom de JO14-1 te trainen en coachen. De afgelopen jaren heb ik heel veel mensen leren kennen, dat past bij het verenigingsleven en bij mij. Ik voel me hier welkom en thuis.”

Roeland neemt het stokje over van Eric Donders, die stopt als bestuurslid. “Ik vind het goed dat er van tijd tot tijd een nieuwe wind waait. Ronald Koszczol zal binnen VS&R andere accenten leggen dan ik, zoals ik het op mijn beurt weer anders zal doen dan Eric. Niet beter of slechter, maar wel met een frisse blik op de kansen en uitdagingen die er altijd zijn. Voor de vereniging is dit ook goed, omdat hierdoor steeds meer verbinding ontstaat.  Ik ga m.n. het organisatorische en bestuurlijke deel oppakken, Joost zal zich vooral richten op de voetbaltechnische en -tactische ontwikkeling van de club voor de langere termijn.

De basis hiervoor is in de afgelopen jaren gelegd. Aan Joost en mij om hier samen met de (hoofd-)trainers, coördinatoren en alle leiders, coaches en andere betrokkenen een goed vervolg aan te geven. Een goede (overleg-)structuur en een eenduidige en duidelijke communicatie vormen hiervoor essentiële randvoorwaarden. We zijn beiden behoorlijk ambitieus en soms ongeduldig, maar ook nieuw in onze rollen. We moeten dus ook de tijd nemen om aan elkaar te wennen. Overigens moet er formeel nog wel eerst gestemd worden over mijn benoeming in het bestuur tijdens de ALV in november.”

Joost, de nieuwe hoofdjeugdopleiding, kijkt uit naar zijn rol. “In gesprek gaan met de trainers. Waar kunnen zij zich ontwikkelen en wat hebben zij daarvoor nodig, hoe kunnen zij samenwerken en leren van elkaar? Kan de trainer van de JO17 een training verzorgen bij de JO9, of de trainer van MO15 bij de JO19, enz. Welke innovaties vinden er plaats, wat kunnen we leren van andere clubs, hoe ziet de demografische samenstelling van de jeugdafdeling er over vijf jaar uit? Deze club heeft een enorm potentieel, waarbij er altijd wel dingen te doen zijn, bij de jeugdafdeling zeker ook. We willen daarom heel graag alle mensen betrekken die iets kunnen en willen toevoegen. Niet alleen op voetbaltechnisch- en tactisch gebied, maar denk ook aan een gymleraar die ons kan helpen om beter te bewegen of iemand die kan adviseren op het gebied van gezonde voeding”.

Joost gaat zich ook richten op de didactische kant van het opleiden en ontwikkelen. “Wedstrijden kijken, trainingen volgen en in gesprek gaan met mensen en goed luisteren. Dat zijn de zaken waar ik me in het begin op ga focussen. Het plezier vormt de basis, maar daarnaast wil ik ook graag weten of en hoe de boodschap van trainers overkomt op de spelers? Hoe kan ik hen hierbij ondersteunen? Omgekeerd kan ik veel leren van de ervaren trainers die hier rond lopen. Je moet iedereen zijn kracht proberen optimaal te benutten”.

V.V. Bavel staat voor een club waar gezelligheid en prestaties hand in hand gaan. “In tegenstelling tot wat wel eens gesuggereerd wordt, sluit het één het andere absoluut niet uit”, vervolgt Roeland. “In mijn overtuiging is het niet mogelijk om te presteren als je het niet leuk vindt wat je doet. Dat geldt zakelijk, op school en zeker ook in de sport. We willen iedereen de gelegenheid bieden om beter te worden en te kunnen leren. Het niveau waarop dat gebeurt, is daarbij niet van belang. Er zijn spelers met veel talent en er zijn ook spelers waarvan in de jeugd al bekend is dat ze Bavel 1 nooit gaan halen. Beiden zijn echter belangrijk voor de vereniging.”

Joost is het daar roerend mee eens. “Aan ambitie geen gebrek. Het zoeken van uitdagingen vind ik prachtig. Van uitdagingen kun je alleen maar leren. Primair richten we ons daarbij uiteraard op het voetbal zelf, maar ik denk graag breder dan dat. Ook de samenwerking tussen bijvoorbeeld de jongens- en meidenafdeling en met de senioren willen we graag verder ontwikkelen.”

Samen maken we tenslotte de club!

De club wenst beide heren uiteraard veel succes.

Klik hier voor meer informatie over VV Bavel
Klik hier voor meer artikelen van VV Bavel