De terugkeer naar de voetbalvelden heeft bij veel clubs voor hernieuwd elan gezorgd. Zo ook bij SV Meerkerk: op De Burcht is de toestroom van de (jongste) jeugd duidelijk op gang gekomen en ook op seniorengebied vindt er uitbreiding plaats.

MEERKERK – Het zijn taferelen die het ‘oude normaal’ weer helemaal laten herleven. Volle velden met jeugdspelers die in de vroege ochtend massaal hun favoriete voetbalsport beoefenen, met hun meelevende ouders langs de lijn. Het is een tafereel dat ook bij SV Meerkerk in de afgelopen weken zichtbaar is geweest.

Maar de terugkeer na de coronapandemie lijkt ook een magnetische werking op de allerjongste jeugd in Meerkerk te hebben. Het ledenaantal onder de jongste groep, de vijf- en zesjarigen, groeit zo hard dat het de begeleiding van die jonge voetballertjes boven het hoofd dreigt te groeien. Om al dit jong talent de juiste begeleiding te bieden wordt er binnen de voetbalvereniging dan ook naarstig naar extra handjes gezocht. Deze jongste spelers komen op woensdagavond bij elkaar op De Burcht voor hun uurtje training en worden op dit moment begeleid door Sylvia Slingerland en Abe van Toorenenbergen. Onder het mom ‘de jeugd heeft de toekomst’ is de zoektocht naar begeleiding hartstochtelijk ingezet.

Maar ook bij de senioren zit de schuwng er goed in bij SV Meerkerk, dat dit seizoen een nieuw elftal op de been kan brengen. Door de doorstroming vanuit de jeugd (JO-19 1 en 2) kwam er zodanig veel nieuwe aanwas voor de senioren dat een extra elftal is ontstaan. Het nieuwe elftal, waarin de (voormalige) youngsters zijn samengevoegd, is als derde team in de competitie belalnd. De wens was van deze jongens om bij elkaar te blijven spelen en ook tweemaal per week te trainen. De technische commissie en met name Wim de Jong die binnen de club actief is, hebben zich succesvol ingespannen om aan die wens invulling te geven en dat is uiteindelijk ook gelukt. Op dinsdagavond worden de nieuwe drielingen getraind door Theo van Zessen, terwijl op donderdag Chris Herwig de trainerstaken op zich nemen. De ervaren trainers hebben zich inmiddels met veel plezier over de groep ontfermd. Als leider voor de zaterdag en de verdere afstemming voor zaken ronde het elftal is Remco ’t Lam aangesteld. Hij maakt na een korte tussenpauze zijn rentree in de begeleiding binnen SV Meerkerk.

Klik hier voor meer informatie over SV Meerkerk.

Klik hier voor meer artikelen over SV Meerkerk.