Sinds Nivo Sparta op sportcomplex De Watertoren speelt, maakte de club een enorme ontwikkeling door. Het ledenaantal van de Zaltbommelse grootmacht steeg van 650 naar bijna 1000 en dit aantal blijft maar oplopen. De groep ‘Vrienden van Nivo Live’ heeft als doelstelling om de club mooi te houden voor iedereen en maakte de laatste jaren met succes werk van het vrijwilligersbeleid van de club.

Het runnen van een grote amateurvereniging als Nivo Sparta staat tegenwoordig bijna gelijk aan het in stand houden van een groot bedrijf. Met meer dan 1000 leden en 60 teams in een competitie is de Zaltbommelse grootmacht gebaat bij de inzet van vele vrijwilligers. De groep Vrienden van Nivo Live probeert zo veel mogelijk mensen te motiveren om één of meerdere taken op zich te nemen. “Met veel vrijwilligers kunnen we de prettige en leuke dingen van onze club in stand houden en werken aan verbeteringen”, aldus Cees Rike, met Gijs van Tuyl en Mart Bartholomeus een van de kartrekkers van de groep. Zelf was de inmiddels 71-jarige onder meer jeugdtrainer, hoofdtrainer en bestuurslid van Nivo Sparta. “Als wij als vrijwilligers zien dat onze kleinkinderen en kinderen plezier hebben, dan genieten wij daar ook van”, aldus Rike.

Helaas denkt niet iedereen er zo over als Rike en zijn commissieleden. “Als je vrijwilligers zoekt, dan werkt alleen de tactiek van persoonlijke benadering”, weet Rike. “Op oproepen reageert bijna niemand. Jammer, omdat er ontzettend veel dingen moeten gebeuren bij de club. Het bestuur en wij meer activiteiten bij de club, meer informatie, beter voetbal, beter contact en beter trainen. Door onze groei hebben we meer mensen nodig. Het gaat zeer goed met de club, maar er valt nog veel winst te behalen op veel onderdelen. Er zijn nog te veel leden die niets of te weinig doen, we willen de betrokkenheid vergroten.

Iedereen die een taak kan en wil uitvoeren, wordt met open armen ontvangen bij Nivo Sparta. Er is van alles mogelijk: een rol als leider, trainer, of het ondersteunen van de klussenploeg, de evenementencommissie of het wedstrijdsecretariaat. “Sterker nog: de club verplicht het leden af en toe iets te doen. Mensen die hiervoor passen, moeten een vergoeding betalen”, legt Rike uit. “Die vergoedingen komen weer ten goede aan ons jeugdfonds.”

Als onderdeel van het lidmaatschap van de vereniging moeten de vrijwilligers minimaal 5 uur per seizoen een taak of functie uitoefenen voor de club. Wanneer meerdere kinderen in één gezin bij de club spelen dan hoeven door de ouders maar voor één kind vrijwilligerswerk gedaan te worden. Op een speciale lijst kan men zich inschrijven, al naar gelang zijn of haar eigen expertise; van stratenmaker tot administratief medewerker, van planner tot schilder.

Bij Nivo Sparta vindt men het erg belangrijk om vrijwilligers en jubilarissen ook te waarderen. Op 7 oktober 2018, wanneer de club haar 65-jarig jubileum viert, worden jubilarissen in het zonnetje gezet. “We vormen met zijn allen een hele mooie club en dat moet in de toekomst ook zo blijven. Het eren van vrijwilligers hoort erbij.” Waarom er is gekozen voor de naam Vrienden van Nivo Live wil Rike tot slot nog graag even toelichten. “Dat klinkt lekker modern en actief. Precies zoals onze club nu is en ook moet blijven.”

Total
12
Shares