Verburch 3.0 krijgt langzaam maar zeker gestalte

“De maatschappij verandert in een rap tempo, de rol van een sportclub dus ook”, zegt Theo van den Berg, bestuurslid Maatschappij en Ontwikkeling van Verburch. “Als club moet je proberen de verbinding te zoeken met de zakelijke en maatschappelijke kant. Tegelijkertijd wil je de sportieve en sociale functie zo goed mogelijk vervullen.”

Het Verburch van de jaren tachtig van de vorige eeuw is in niets meer te vergelijken met dat van 2018. Kijk alleen maar naar het fraaie complex dat de diverse sporttakken van de Poeldijkse omnivereniging onderdak biedt.

Het feit dat Theo van den Berg in 2016 werd aangesteld als bestuurslid met Maatschappij en Ontwikkeling in zijn portefeuille geeft al aan dat Verburch het belang van die twee factoren onderkend. “Dat wij die een specifieke bestuursfunctie hebben wil natuurlijk niet zeggen dat andere clubs daar niet mee te maken hebben”, reageert Van den Berg. “Vaak lopen deze thema’s in de andere functies door. Wij hebben destijds gekozen om het bestuur breed op te zetten met dus een speciaal bestuurslid voor Maatschappij en Ontwikkeling.”

“Sportclub en samenleving zijn natuurlijk altijd al nauw verbonden aan elkaar geweest. Als club moet je je open stellen voor maatschappelijke ontwikkelingen”, aldus Van den Berg, die acht jaar geleden zitting nam in een werkgroep die het reilen en zeilen van de voetbaltak van Verburch onder de loep nam. “Het Verburch was, zo vonden de leden, supergezellig, maar er kwam ook uit  dat de prestatiekant wat onderbelicht was. Daar zijn we aan gaan werken met een kader dat professioneler moest worden, want bijna niemand van onze trainers had een diploma. We zijn dat proces gestart met het idee dat iedereen er aan moest wennen. We wilden per se niet dat vrijwilligers, die zich al dertig jaar voor de club hadden ingezet, opeens voor het hoofd gestoten voelde. We zijn rustig begonnen met bijvoorbeeld een derde training op zondag. Dat bestond uit behalve techniektraining ook uit een judotraining. Geleidelijk zijn we dat voorzichtig gaan uitbouwen waarbij we onze trainers goed gingen opleiden en af en toe een loop- of specialistentrainer inhuurde. Van lieverlee werd dat steeds meer gemeengoed. We hebben een businessclub opgericht om die ‘extra’s’ te financieren en we zijn onze aandacht ook blijven houden op de recreatieteams. Prestatie en recreatie moeten bij ons hand in hand gaan.”

Die stapjes samen hebben geleid tot een grote stap voorwaarts in de ontwikkeling van Verburch. Met Pieter Batenburg heeft de club een fulltimer in dienst die én beheerder is van het sportpark én het technische deel van de voetbaltak voor zijn rekening neemt. Al drie jaar werken trainers van de selectie met Sportbundels, een handige ‘tool’ die de mogelijkheid biedt spelers te verbeteren eventueel aan de hand van videobeelden. Van den Berg is één van de oprichters van Sportbundels, dat nu bij vijftien clubs in Nederland loopt.

“Voor een trainer is het een mooi systeem om te laten zien aan zijn speler wat hij goed of niet goed deed in de wedstrijd. We hebben een speciale app ontwikkeld. De opties zijn legio. Wij hebben Verburch als pilotclub gebruikt.”

Het past ook in de ontwikkeling van de Poeldijkse club, die nadrukkelijk naar de toekomst kijkt. “We hebben onlangs een sterkte/zwakte-analyse gedaan onder dertig betrokken leden. Zij konden aangeven wat ze minder goed vonden en waar kansen lagen. Daar kwamen driehonderd aanbevelingen uit. Die gaan we verwerken en omzetten in plannen.”

Want, zo stelt Van den Berg, met een plan begint het allemaal. “Zo is dat ook gebeurd met Wouter de Kok met zijn fysiotherapiepraktijk. Het is voor alle partijen de perfecte situatie dat hij hier nu zit. Op dat gebied kijken we ook verder. Ik kan me best voorstellen dat dit complex in de toekomst een life-style club krijgt, waar ze op je bmi letten. Dat zou ik helemaal niet gek vinden. Als club moet je constant zoeken naar zakelijke en maatschappelijke verbindingen.”

“Daarnaast moet je blijven kijken naar welk werkmodel het beste bij Verburch past. Een tekort aan vrijwilligers, daar heeft zo’n beetje iedere club last van. Ook bij ons is dat vrijwilligers-issue er. We zij nu met elkaar bezig het Verburch 3.0 gestalte te geven.”