VELO spint garen bij nieuw vrijwilligersbeleid

Net als bij andere verenigingen voelde ook VELO het teruglopend aantal vrijwilligers. De Wateringse club, ruim dertienhonderd leden, besloot het vrijwilligersbeleid dit jaar rigoureus om te gooien. “Wie niets wil doen, is bij ons niet welkom.”

“De afgelopen jaren is de druk op ons vrijwilligersbestand steeds groter geworden”, vertelt Piet de Cloo, voorzitter van de vrijwilligerscommissie. “Er kwamen minder vrijwilligers, bestaande vrijwilligers kregen steeds meer last op hun schouders, waardoor ongezonde situaties ontstonden. Van onze leden komt dertig, veertig procent buiten Wateringen en het is algemeen bekend dat de gemeenschapszin in een grote stad minder is.”

VELO deed eerst uitgebreid onderzoek en keek ook bij andere omniverenigingen in de buurt (Quick). “Veel clubs kiezen voor een systeem om hun taken af te kopen. Dat wilden wij per se niet”, zegt De Cloo. “Dat lost het probleem niet op en bovendien ga je ongelijkheid creëren. Het ene gezin heeft nou eenmaal een beter gevulde portemonnee dan de ander. Wij willen juist een beroep doen op de gemeenschapszin van de leden.”

Voor het nieuwe seizoen kreeg elk nieuw lid met ouders een intake-gesprek. “Daarin hebben we duidelijk gemaakt wat we van een lid of ouders verwachten, welke taken er zijn, maar ook wat mensen goed kunnen en graag willen doen.”

De Cloo en zijn team hadden gerekend op negatieve reacties maar daar was amper sprake van. “We hebben zeventig, tachtig gesprekken gevoerd. In één geval wilden ouders geen vrijwilligerstaken doen. Dat lid hebben we geweigerd. Voor de rest: geen boze mailtjes, sms’jes of app’jes. De mensen vinden het eigenlijk heel gewoon. Onze ervaring is ook dat ouders zo’n gesprek als zeer prettig ervaren. Vaak weten ze ook niet hier wat er allemaal moet gebeuren. Ze zijn er onbekend mee hoe een vereniging functioneert.”

“We zadelen ze heus niet meteen op met uren vrijwilligerswerk”, verduidelijkt De Cloo. “We hebben wel een basis gesteld: jaarlijks moeten ze drie keer een bardienst draaien. Andere taken uitvoeren mag uiteraard ook. Graag zelfs.”

VELO spint nu al garen bij het vrijwilligersbeleid. De Cloo: “Vorig jaar zochten we in augustus nog naar leiders en coaches. Nu hebben we de boel veel eerder compleet. Pas geleden kwamen we er in een gesprek achter dat een vader zijn TC3-trainersdiploma heeft. Die traint nu een elftal. Vroeger hadden we dat gemist.”

Dit seizoen gaan VELO ook met bestaande leden en ouders om de tafel.

Er staat (nog) geen sanctie op, als leden/ouders hun verplichtingen niet nakomen. Bewust, volgens De Cloo. “Ons doel is het aanwakkeren van de gemeenschapszin.”