Net als bij andere clubs komt het verenigingsleven bij VV Zuidland na het aflopen van de coronaperiode moeizaam op gang. Er wordt geklaagd over gebrek aan beleving. Hoog tijd om met clubs in de regio om tafel te gaan zitten, vindt jeugdvoorzitter Wim Drenth. “Doen we het goeie nog wel?”

249967_CPI

Zuidland mag zich ook anno 2022 verheugen op een groeiend ledental. Ook de jeugd kan de weg naar Groot-Nibbeland nog steeds goed vinden. Met de wijk in aanbouw zit de club de komende jaren goed. Drenth constateert echter ook dat de maatschappij aan het veranderen is en dat de plaats die een voetbalclub daarin inneemt anders wordt. “De samenleving ondergaat grote veranderingen”, zegt Drenth (57). “Ik vind dat je daar als club je ogen niet voor moet sluiten. Waar het vroeger normaal was dat je twee keer ging trainen in de week en op zaterdag een wedstrijd voetbalde, is dat het allang niet meer. De jeugd heeft veel afleidingen. Het mobieltje heeft voor een grote gedragsverandering gezorgd. De jeugd is vele malen mondiger dan twintig jaar geleden.”

Het laatste wat Drenth wil doen, is de schuld daarvan bij de jeugd neerleggen. “De jeugd is het product van de tijd waarin zij leven. Voor hen is dat gedrag normaal. Ik zie overal om mij heen dat voetbalclubs dat lastig vinden. Het wordt steeds moeilijker om vrijwilligers aan je te binden, en ik heb ook het idee dat het lastiger wordt om de jeugd te motiveren. De prikkels die vanuit samenleving worden afgegeven op de jeugd zijn enorm.”

Daarom is het volgens Drenth belangrijk dat clubs in gesprek gaan met elkaar en hun ervaringen erover delen. “Samen kunnen we van elkaar leren. Wie weet komt daar wel een prachtige oplossing uit. Ik denk dat het helemaal niet verkeerd is om onszelf af te vragen of we het goeie nog doen. Als club wil je graag je leden behouden.”

Klik op VV Zuidland voor het laatste artikel van de club.