Er verscheen meteen een glimlach op de gezichten van de docenten toen wij de voetbalshirts van VV Brielle tevoorschijn haalden. Ze sprongen er letterlijk op af om ze trots aan te trekken voor de foto.

Vorig jaar waren we op het idee gekomen, toen de leraren van het collège in Cap Skirring, de school die wij financieel steunen, een voetbalwedstrijd speelde met het plaatselijke politieteam. Het team van de docenten stak schril af dat van de politie, dat prachtige voetbalshirts droeg. Terug in Brielle heb ik contact gezocht met VV Brielle die ons meteen een stapel van wel 25 voetbalshirts schonk. De shirts liggen nu keurig opgeborgen op de school, want zowel docenten als leerlingen nemen regelmatig deel aan voetbaltoernooien en nu dus in de wit rode VV Brielle-shirts.

Vier jaar geleden kwam ik hier voor het eerst met mijn beste vriend Michiel uit Amsterdam. We kwamen in contact met de voorzitter van de ouderraad van een middelbare school en omdat wij allebei te kennen gaven graag een tijdje les te willen geven aan een school in Senegal, nam hij ons mee naar zijn school. Al snel werd het duidelijk dat het op de school aan de meest elementaire behoeften ontbrak. Wij zijn toen een campagne begonnen om geld in te zamelen voor verbeteringen. Inmiddels hebben wij dankzij gulle gaven van onder andere vele Briellenaren elektriciteit en stromend water op de school kunnen aanleggen. Ze hebben nu toiletten met stromend water en dankzij het elektriciteitsnet maken docenten nu dankbaar gebruik van apparaten als microscoop, beamer en fotokopieerapparaat. Elk jaar verblijven wij een paar maanden op deze plek, we zijn al helemaal ingeburgerd. Ik zelf geef Engelse les in nauwe samenwerking met de docenten en Michiel geeft lessen over wetenschappelijke onderwerpen, zoals het ontstaan van de Afrika. Het is een dankbare taak om hier les te geven. Inmiddels zijn we ook begonnen met de aanleg van een boekenfonds, want het ontbrak volledig aan leermiddelen. Dat betekent heel veel lesboeken, want er zijn ca. 450 leerlingen. Toch hebben we nu voor alle leerlingen lesboeken voor Engels en wiskunde kunnen aanschaffen. We willen ermee doorgaan tot er voor alle vakken boeken zijn.

We hebben nog meer plannen voor de school. Zo willen we een studie- annex computerruimte gaan inrichten. We gaan deze week met een aannemer kijken. Je hoort zo dat projecten in Afrika op een mislukking uitlopen, maar ons project is juist heel succesvol, misschien omdat wij hier maanden achtereen verblijven. Ik was vereerd om uit de mond van een docent te horen: “Jullie zijn echt in ons geïnteresseerd

Mocht je meer over ons project willen weten of ons financieel of materieel willen steunen, ga dan naar www.senegalstudieplan.nl

Geschreven door: Bram Poldervaart