Erik den Adel nieuwe Voorzitter v.v. Nieuwenhoorn

 

Voetbalvereniging Nieuwenhoorn heeft een nieuwe voorzitter. Het bestuur heeft Erik den Adel bereid gevonden de voorzittershamer van Gerry Daalhuijsen over te nemen. Den Adel bekleed momenteel nog de functie van Jeugdvoorzitter bij Nieuwenhoorn maar de gesprekken voor vervanging van die functie lopen.

Het bestuur is verheugd dat de 46 jarige Den Adel deze taak op zich wil nemen om zo als compleet bestuur vorm en inhoud te geven aan de voetbalvisie van Nieuwenhoorn enerzijds en het algemene clubbeleid anderzijds. Op zijn beurt is Den Adel trots om voorzitter te mogen worden van een vereniging met een meer dan uitstekende reputatie bij zowel de junioren als senioren.

Als bestuur hebben wij de vaste overtuiging dat we nu weer kunnen beschikken over een sterk en betrokken team waarmee we verder kunnen bouwen aan de toekomst van vv Nieuwenhoorn!

De Leden van Nieuwenhoorn zullen op korte termijn worden uitgenodigd voor een extra Algemene Ledenvergadering en worden geadviseerd om het bestuursbesluit formeel te bekrachtigen.