In de bestuurskamer van Kethel-Spaland hangen twee elftalfoto’s die verwijzen naar het verleden van de fusieclub. Op de ene foto is VVK te zien, op de andere Spaland. “Het verleden moet je koesteren en tegelijkertijd moet je altijd de blik vooruit houden”, zegt Marco Monter.

cathay_internetbalk_v2
De 55-jarige Schiedammer, oorspronkelijk afkomstig uit het oosten van het land, werd op 21 september door de ledenvergadering van Kethel-Spaland gekozen tot nieuwe voorzitter. Hij volgt daarmee Pim Koning op, die de club leidde vanaf het begin van het samengaan van de twee Schiedamse verenigingen en in die hoedanigheid ook het proces begeleidde van het nieuwe en unieke sportparkconcept, waar Kethel-Spaland de hoofdrol speelt. “Ik draai al een tijdje mee bij deze club”, zegt Monter, die eerst als bestuurslid communicatie actief was. “Ik heb goed kunnen kijken hoe het bestuur functioneerde. Het bestaat uit vakmensen die op hun gebied enorm veel expertise hebben. Wat ik ook als heel prettig ervaarde was de manier waarop naar de toekomst werd gekeken. Met een open mind. Een voorzitter kan het niet alleen. Hij moet een sterk bestuur achter zich hebben staan.”

Eén van die bestuursleden is Niels Verduijn (37), die secretaris is. “Elke keer als ik hier loop word ik vrolijk van de betrokkenheid van de mensen. De binding is een sterk punt van deze club.”

Dat heeft Monter ook gezien. “Van vrijwilligers kan je er nooit genoeg hebben, maar door een juiste sfeer te creëren lukt het ons heel goed om alle posities goed te bezetten. Daar hoort ook bij dat je goed moeten letten op signalen. Er zijn binnen elke vereniging vrijwilligers die heel veel doen. Dat is prima, maar als die schouders een steeds zwaarder wordende last moeten dragen, moet je adequaat ingrijpen. Dat is een belangrijke functie van het bestuur.”

Verduijn: “Leden willen heus wel vrijwilligerswerk verrichten, maar niet meer vastzitten aan iets van twintig uur in de week. Door het werk in hapklare brokken te verdelen bescherm je de vrijwilligers die eigenlijk te veel doen en je zit straks niet met een probleem opgescheept omdat er een groot gat valt.”

“Als club moet je je altijd blijven vernieuwen”, is de boodschap van Monter, waarbij de stem van de leden allesbepalend is. “Daar hoort bij dat je regelmatig spiegelbijeenkomsten houdt. Wat is fijn aan onze club, wat minder? De leden bepalen samen de richting waar we op gaan.”

Die richting zegt voorlopig dat Kethel-Spaland een tweekoppig ‘monster’ moet blijven, met een prestatieve zaterdag- en zondagtak. Monter: “Over het zondagvoetbal wordt gezegd dat het op sterven na dood is. Bij ons speelt dat helemaal niet.”

Verduijn: “We hebben zelfs te maken met een groei van het aantal seniorenelftallen op zondag. We hebben dit seizoen drie elftallen meer ingeschreven dan vorig seizoen.”

“Blijkbaar doen we dan toch iets goed”, reageert Monter. “Er moet een prettig klimaat zijn om hier te sporten. Zodra dat er is, is het ook eenvoudiger om allerlei mensen aan je te binden als trainer of commissielid. Het bestuur is in feite de thermometer. Het temperatuurt constant.”

Klik hier voor meer informatie over Kethel-Spaland
Klik hier voor meer artikelen over Kethel-Spaland