Binnen VFC hebben we de commissie Sportiviteit en Respect. Daarnaast hebben we sinds eind vorig seizoen ook twee vertrouwenspersonen (VCP) aangesteld. Dit zijn Anita van Pelt en Harry Breur. Zij gaan zich hieronder voorstellen en we hopen van ganser harte dat u hen nooit hoeft te bellen. Mocht dit wel zo zijn dan verzoeken wij u Anita van Pelt te bellen en mocht u haar niet te pakken krijgen dan kunt u Harry Breur bellen.

Anita van Pelt:

Hallo allemaal. Mijn naam is Anita van Pelt. Ik ben al een aantal jaren secretaris van de commissie Sportiviteit en Respect en sinds kort ben ik ook aangesteld als vertrouwenscontactpersoon voor VFC. Ik heb een eigen praktijk in coaching/counseling. Ik werkte als stress counseller en vertrouwenspersoon voor een groot internationaal bedrijf. Naast mijn ervaring en opleidingen heb ik samen met Harry Breur de cursus vertrouwenscontactpersoon gevolgd bij het NOC*NSF.

In het nieuws horen en zien we de meest vreselijke dingen over seksuele intimidatie, discriminatie en pesten etc.  De landelijke aandacht hiervoor is een goede verandering vind ik. Want willen wij allemaal niet veilig, sportief en respectvol kunnen sporten?!  Binnen VFC werken wij, en nog actiever dan we al deden aan deze veiligheid. Daar is dus nu de aanstelling als VCP’er voor Harry en mij bijgekomen. Wij zijn er voor eenieder die in vertrouwen een melding wil doen naar aanleiding van de bovenstaande onderwerpen. Een gesprek met de VCP’er is vertrouwelijk! We kijken met u mee naar de opties die er zijn voor uw melding.

Harry Breur:

Hallo allemaal. Mijn naam is Harry Breur. Ik ben al een aantal jaren actief binnen VFC. Eerst als leider van een jeugdteam en momenteel als voorzitter van de commissie Sportiviteit en Respect. Sinds kort ben ik ook aangesteld als vertrouwenscontactpersoon voor VFC.

Ik werkte als veiligheidskundige/ V&G-coördinator projecten voor een tankopslagbedrijf. Naast mijn ervaring heb ik samen met Anita van Pelt de cursus vertrouwenscontactpersoon gevolgd bij het NOC*NSF.

Anita van Pelt is te bereiken onder telefoonnummer 06 – 23 90 55 67

Harry Breur kunt u bereiken onder telefoonnummer 06 – 36 49 96 54

Geef een antwoord