Het is al jaren een begrip, de Supportersvereniging van VV Rijsoord. “Voetbal is bij ons geen doel maar een middel om mensen te verenigen”, aldus voorzitter André van der Wulp (55).

“In de haar- vaten van de Supporters- vereniging is het sociaal maatschap- pelijke karakter van de club terug te zien,” zegt clubvoorzitter Ramon de Borst.De naam doet sug- geren dat de Supportersvereniging er is om de club en dan speciek het eerste elftal te ondersteunen. “We hebben wel eens een busreis naar een kampioenswedstrijd georgani- seerd, maar we zijn vooral ac- tief op het sociaal maatschap- pelijk vlak”, reageert Van der Wulp. “Je zou ons ook kunnen omschrijven als activiteitencommissie, maar daarmee doe je ons ook meteen tekort. Want heel veel activiteiten dragen een openbaar karakter. Leden zijn welkom, maar ook niet-leden.”

Supportsvereniging wordt ge- organiseerd. “Die dag maakt onderdeel uit van een drie- daagse voor carnaval”, legt Van der Wulp uit. “We vieren in Rijsoord geen carnaval, maar we hebben wel een dag met kindercarnaval. Traditiegetrouw hebben we op donderdag altijd de senioren-dag.”

Die werd dit jaar alweer voor de 44ste keer gehouden. Ouderen uit de hele regio konden zich inschrijven voor een middag- en avondvullend programma. “We hadden dit keer 225 mensen in de kantine, zestig-, zeventig-, tachtig- en soms ook negen- tig-plussers. We zorgen voor een lekkere maaltijd en nodi- gen een artiest uit.”

Daarnaast organiseert de Supportersvereniging vele andere activiteiten, zoals de familiedag aan het einde van het seizoen, bingo- en klaver- jasvonden, een kerstbal en een winterfeest. “We hebben ook jaarlijks een mossel- en spareribavond. Al die avonden zijn goed bezet. Bij klaverjassen hebben we altijd tussen de veer- tien en twintig tafels.”

Alle die activiteiten ver- gen veel van de organi- satie. Van der Wulp: “We zijn wat dat betreft een geoliede machine. We zijn met zijn achten in de Sup- portersvereniging. Ieder heeft zijn eigen discipline en team.”