“Deze club nog een beetje mooier maken dan hij al is”, zegt Ryan Harteveld over zijn doelstelling. De 25-jarige inwoner van Den Haag is sinds 1 augustus actief als verenigingsmanager bij Verburch. Harteveld richt zich vooral op het werven van nieuwe vrijwilligers.

De eerste successen van de jonge verenigingsmanager, die 24 uur in dienst is van de Poeldijkse club, zijn al zichtbaar. De kantine is dit seizoen op vrijwel ieder moment dat er getraind wordt open. “Dat was ook een prioriteit van de club”, geeft Harteveld aan. “Een kantine vervult een spilfunctie binnen een club. Het zorgt voor een verbindende factor, maar ook dat er inkomsten zijn.”

Dat stond bij Verburch onder druk. “Er zaten nog maar twee leden in de kantinecommissie. Dat is te weinig voor de hoeveelheid werk dat moest worden verricht. Er moet ook ingekocht worden. Inmiddels hebben we de commissie kunnen aanvullen met een groot aantal nieuwe mensen.”

Het bestuur van Verburch erkende de noodzaak van iemand die een nieuwe bron van vrijwilligers aanboort en stelde Harteveld aan. “Je zag dat het aantal vrijwilligers ieder jaar iets uitdunnen. De club heeft de afgelopen jaren belangrijke mensen zien wegvallen. Vrijwilligers op leeftijd, die niet een uur, maar soms wel dertig uur per week in de club steken. Vang dat maar eens op.”

Harteveld, die als voetballer opgroeide bij GDA in Loosduinen, was wel te porren voor de opdracht. “Ik ben hier een paar jaar geleden trainer bij de jeugd geworden vanwege het beleid. Met Pieter Batenburg als technisch manager heeft Verburch dat deel uitstekend voor elkaar. Het is een club met een plan en met deze stap laat de club zien dat het nadenkt over ontwikkelingen. Dat mensen dertig uur steken in hun club is niet meer van deze tijd. Om alle functies in te vullen heb je dus meer vrijwilligers nodig. Bij de inschrijving krijgen nieuwe leden ook te horen dat het verrichten van vrijwilligerstaken erbij hoort. Ook dat is een onderdeel van het nieuwe beleid.”

Hij ziet het als een groot voordeel dat hij de club kent. “Als trainer en speler van het eerste elftal heb ik veel ouders en leden leren kennen. Wil je iemand als vrijwilliger binnenhalen, begint dat met een persoonlijk contact. Met een algemene mail of bericht op de website krijg je echt geen vrijwilliger. Ik benader ze rechtstreeks en vraag ze wat ze zouden willen doen. Dat laatste is heel belangrijk, want als mensen iets kunnen doen wat ze leuk vinden is de kans vele malen groter dat ze ja zeggen. Niet iedereen wil of kan een team trainen of coachen, maar die persoon wil misschien wel helpen bij de organisatie van een toernooi of zo.”