Iedereen heeft talent. Schouders Eronder helpt mensen met het stimuleren van talent, door het bieden van werkervaring met uitzicht op een betaalde baan. Zij kunnen aan de slag in diverse projecten die zijn opgestart om dit doel te bereiken. In dit artikel spreken wij met projectleider Ricardo Kieboom over de projecten Rugdekking en Blue Vespa.

Rugdekking biedt een traject van 12 weken aan met uiteindelijk een partnerbaan bij de club. Ze worden te werk gesteld als verkeersregelaar of steward. In die weken halen zij daar een aantal certificaten voor, een sportsteward certificaat en een verkeersregelaar certificaat. Daarnaast wordt er gewerkt aan competenties als communicatie, weerbaarheid, gedrag, sollicitatietrainingen en dat allemaal in combinatie met sport. Na die 12 weken blijven veel jongeren parttime werken bij de club met de hoop dat zij later een betaalde baan krijgen.

De jongeren gaan stage lopen bij wedstrijden en worden ingezet als stewards. Vier dagendelen van de week zijn zij bij de club. Dat vindt allemaal plaats in het stadion en zij worden zo echt onderdeel van de club. “Wij denken dat het werk als steward je echt als mens kan helpen. Je spreekt op een wedstrijddag veel mensen aan. Jongeren die niet goed Nederlands spreken, leren zo ook weer goed met de taal om gaan.

Blue Vespa

Blue Vespa verkoopt elektrische Vespa scooters. Oude benzine Vespa’s worden omgebouwd en opgeknapt tot nieuwe elektrische Vespa scooters. Rotterdammers die zelf al een benzine Vespa hebben, kunnen deze laten ombouwen tot een elektrische Vespa scooter. Elektrische scooters dragen bij aan een gezonder leefklimaat in de binnenstad van Rotterdam. De oude motoren worden gerecycled door het vervaardigen van nieuwe gebruiksvoorwerpen, zoals tafels en lampen. Het team dat werkt aan de Blue Vespa’s bestaat uit ex-gedetineerden.

Twee verschillende projecten maar het allebei het gezamenlijke doel: mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt aan een baan helpen. “Dit doen wij echt om jongeren een toekomstperspectief te bieden.”

Voldoening

“Die jongeren zijn enorm trots dat zij daar mogen werken en ook bij een club horen. Dit maakt ons als stichting zijnde, maar ook zeker als mij zelf gewoon heel erg trots op hetgeen wat wij mogen doen. Excelsior en NAC zijn twee clubs waar wij mee samen werken. In de wedstrijd Excelsior – NAC zie je deze jongeren dan terug. Het is heel leuk en hartstikke gaaf om die jongens te zien. Wij als organisatie vinden dat leuk en de jongeren zelf ook.”