Gezelligheid belangrijk in businessclub Capelle

Drie seizoenen is Johan van der Ham (68) nu voorzitter van de businessclub van voetbalvereniging Capelle. Komend seizoen gaat hij nog door. “Daarna moeten we eens bekijken hoe het sportief gaat met het eerste van de vereniging. Want prestaties zijn wel belangrijk.”

De businessclub van vv Capelle werd opgericht in 1998. “Zoals bij elke club met als doel geld binnen te brengen voor de vereniging”, stelt Van der Ham onomwonden. “De heren Van Os en Van Buuren behoorden tot de oprichters en John van Dommelen was de eerste voorzitter. Hij is later ook erevoorzitter van onze club geworden.”

“Onze businessclub is ondergebracht in een aparte stichting. De inkomsten maken we voor driekwart over naar het bestuur van de voetbalvereniging. Een kwart mogen we zelf gebruiken om activiteiten te kunnen organiseren”, legt Van der Ham de gang van zaken uit. Hoe de vereniging het geld verdeelt over verschillende activiteiten kan hij niet zeggen. “Simpelweg omdat ik het niet weet. Het is namelijk een zaak van het bestuur en de leden waar ze hun geld aan besteden.”

De businessclub van vv Capelle telt inmiddels 58 betalende leden. “Daarnaast hebben we ook twintig automatische leden. Als je namelijk een zogeheten gold of diamant-sponsorschap afsluit bij vv Capelle word je automatisch lid van de businessclub.”

Het ledenbestand van de businessclub is tamelijk constant. “Bij de sponsors zie je wel meer verschuivingen. Dat hangt namelijk vaak samen met jeugdleden. Als ouders met kinderen bij de club komen en een ouder heeft belangstelling, dan kan hij sponsor worden. Dat kunnen later  businessclubleden worden, maar sponsoring kan ook heel tijdelijk zijn.”

Natuurlijk organiseert de businessclub een en ander voor de leden. “Het Groot Capelle Diner is populair. We houden ook een voetbaltoernooi, golftoernooi en een tennistoernooi. Er zijn nu ook plannen voor een biljartclub. We hebben veel oudere leden die dat leuk vinden. Maar het leukste vinden businessclubleden toch de gezelligheid rond de wedstrijden. Met een biertje na afloop, liefst nadat we hebben gewonnen. En ook elkaar ontmoeten en zaken doen met elkaar.”

Zelf heeft Johan van der Ham van oorsprong geen Capelle-achtergrond. “Ik heb wel gevoetbald, maar bij CKC. Daar speelde onze hele familie. We woonden ook allemaal in Kralingseveer. Ik speelde in het eerste. Tweede klasse, op redelijk niveau. Mijn vader is 25 jaar voorzitter van CKC geweest en ik zelf ook een tijdje. Dat ik later naar Capelle ben gegaan is me niet door iedereen in dank afgenomen”, lacht hij.

Maar dat had een reden. “Ik was namelijk ook wielrenner. Ik heb vijftien jaar gefietst. Toen ik 38 werd ging ik in de zaal voetballen en zo kwam ik eigenlijk bij vv Capelle terecht.”

Voorzitter van de businessclub werd hij toen hij z’n werk in de caravanhandel afsloot. “Mijn bedrijf was in Sliedrecht en ik was lid van de businessclub van Capelle. Dat is niet zo raar, hoor, want we hebben veel bedrijven van buiten Capelle die lid van onze businessclub zijn. Vooral uit Rotterdam. De mensen van die bedrijven en hun kinderen wonen hier in Capelle. Zo komen ze bij ons terecht.”

Geef een antwoord