Bergambacht na verbeterslagen toekomstproof

Bergambacht onderging de afgelopen zes jaar grote veranderingen. In alle geledingen heerst rust en dat was in het verleden, vooral door de zaterdag- en zondagsituatie, wel anders. “We zijn toekomstproof”, aldus voorzitter René ter Braak.

Als hij een rondleiding geeft op sportpark Hofkamp valt meer dan eens het woordje ‘trots’ bij Dieks Potuyt. De huidig vice voorzitter is al jaren verbonden aan Bergambacht, maar heeft zijn club de laatste zes jaar een enorme verbeterslag zien maken.“Er moest wat gebeuren en er is wat gebeurd”, zegt hij. “En kijk eens wat er nu staat. Daar mogen we met elkaar trots op zijn.”

In 2008 legde het toenmalige bestuur een uitgebreide visie op tafel. Onderdeel daarvan was de keuze voor één prestatietak. In eerste instantie werd gekozen voor de zondag, later stapte de club over naar de zaterdag. “Uiteindelijk was die eenwording het startpunt om grondige aanpassingen te doen”, vertelt voorzitter René ter Braak. “Ons complex was verouderd, er was door de zaterdag/zondag-situatie veel onrust in de organisatie en de jeugd liep niet denderend. Veranderingen waren hard nodig.”

Kleedkamers werden aangepakt, er kwam een nieuw kunstgrasveld én aandacht voor de normen- en waarden van de club. Ter Braak: “Niet dat we hier rollebollend over straat lagen, maar om de juiste verwachtingen te scheppen en uit te spreken wat voor vereniging we wilden zijn.”

Bij de jeugdafdeling werd veel energie gestoken in het verbeteren van de randvoorwaarden en het neerzetten van een duidelijke structuur. “Zodat iedereen wist wie wat deed of bij welk loket ze terecht konden.”

Er werd onder leiding van secretaris Tineke Hordijk een nieuwe activiteitencommissie in het leven geroepen. “We wilden meer gezelligheid”, zegt Ter Braak. “We hebben nu een aantal activiteiten per jaar, zoals een après-skifeest, een oktoberfest en een vrijwilligersavond. Niet onbelangrijk is dat door die activiteiten onze barinkomsten zijn gestegen met 25 procent. En dat geld kunnen we weer steken in de club.”

Het belangrijkste was misschien wel dat Bergambacht de organisatie onder handen nam. “We hebben alle functies benoemd met duidelijke verantwoordelijkheden. Voorheen zat er weinig lijn in.” Potuyt: “We hadden vroeger vijf, zes mensen die heel veel taken verrichtten en werk op hun schouders namen, maar dat was in een andere tijd.”

Ter Braak: “Wij hebben er bewust voor gekozen om het vrijwilligerswerk op te knippen in kleinere stukjes. Dan stappen mensen niet alleen makkelijker in, maar blijven ze ook langer hangen.”

“Vroeger hadden we één penningmeester”, vult Potuyt aan. “Nu hebben we een penningmeester, maar daaronder hangt een financiële commissie van vier, vijf leden.”

“Zo blijft het te behappen voor iedereen”, meent Ter Braak.
De voorzitter is geen voorstander van verplichte vrijwilligerstaken. “Twee jaar geleden is dat bij de ledenvergadering ter sprake gekomen. De leden wilden graag dat we daar onderzoek naar deden. Daar kwam echter uit dat dat model niet geschikt is voor ons als club. Ook wij hebben wel eens een vacature, maar meestal wordt deze snel ingevuld.”

Het beeld van de club is ten goede veranderd, zegt Ter Braak. “We hebben in Bergambacht een openbare en christelijke school. Tot een jaar of zes, zeven jaar geleden kwam maar twintig procent van onze jeugdleden van de christelijke school. Nu is de verhouding bijna gelijk. Dat vind ik mooi. Wij zijn een fijnere club geworden en dat wordt doorverteld.”

© VoetbalJournaal