STRIJEN – Regeren is vooruitzien, ook bij voetbalvereniging Strijen. Want hoewel het 100-jarig bestaan nog een kleine twee jaar op zich laat wachten, zijn de festiviteiten rond de status van eeuwling al begonnen in ‘Strien’.

Op donderdag 21 maart is namelijk voor de eerste maal een eerste groep betrokkenen bij elkaar gekomen met één doel: de samenstelling van hét jubileumboek 100 jaar Voetbal- vereniging Strijen (1921–2021). De groep kwam samen onder leiding van Ben Boswinkel, die een lijst met personen had samengesteld. Mensen, die al vele jaren bij Strijen aanwezig zijn en die ook in een ver verleden zelf voetbalden. Die groep kreeg een duidelijk opdracht mee: zoveel mogelijk mensen bereiken om bijdrages te leveren in de vorm van teksten, foto’s of andere zaken die betrekking hebben op alles wat met voetbalvereniging Strijen (en de historie van de club) te maken heeft. Daarbij moet gedacht worden aan zo’n breed mogelijk bereik, dus ook mensen die al jaren niet meer in het dorp Strijen wonen of er komen maar nog wel waardevolle foto’s hebben en mooie verhalen uit een ver of recent verleden. Ook de jongere garde is opgeroepen op om een bijdrage te maken van bijvoorbeeld een recent kampioenschap met mooie foto’s of via selfies.

Over twee jaar wil Strijen een geweldig jubileumboek uitgeven over de hele club waarbij het eerste elftal een onderdeel uitmaakt maar ook de lagere elftallen en de jeugdelftallen uit het verleden een plekje in het historische overzicht in drukvorm krijgen. Want het moet, zo bevestigen de makers, een zo’n compleet mogelijk naslagwerk worden met vele mooie foto’s. Ook onderwerpen als de bezoeken van betaald voetbalclub aan Strijen, de optredens van de Golden Earring op het terrein, damesvoetbal op Strijen, jeugdvoetbalkampen, diverse plaatsen waar er werd gevoetbald en de diverse nieuwbouw en renovaties. Daarbij is ook het gebruik van sociale mediakanalen als Facebook ingezet om substantiële en waardevolle bijdragen aan te leveren voor het boek in wording, zodat de olievlek steeds verder groeit. De samenstellers van het boek hebben ook al hun eerste opdracht verstrekt aan leden en andere betrokkenen bij de club: schrijf je eigen voetbalgeschiedenis met jaartallen, elftallen en medespelers en de mogelijke mijlpalen of speciale gebeurtenissen ( kampioenschappen of degradaties ) zoveel mogelijk. Ben Boswinkel dient als verzamelaar van de geschiedkundige teksten en verbinder van de diverse periode tijdens het honderdjarig bestaan. De jubileumboekcommissie hebben zichzelf ruim de tijd te geven om het creatieve proces goed uit te werken en te volbrengen. In december 2020 zou het jubileumboek klaar moeten zijn.’’