De veertien voetbalverenigingen in de Hoeksche Waard hebben in een bestuurlijk convenant vastgelegd, dat het niet meer mogelijk is om jeugdspelers te benaderen of over te laten schrijven van de ene naar de andere vereniging zonder dat er contact is geweest tussen de clubs onderling.


ZINKWEG – De voetbalverenigingen in de Hoeksche Waard trekken nadrukkelijk gezamenlijk op. Al heel snel was duidelijk dat alle clubs zouden participeren in een regionale ‘eilandcup’ als een dergelijk toernooi door de KNVB – na de versoepeling van de coronamaatregelen – zou gaan plaatsvinden. In een gezamenlijk online-overleg kwam er echter overeenstemming over een ander belangrijk onderwerp: een herenakkoord (of gentlemen’s agreement), vastgelegd in een bestuurlijk convenant waarmee het ‘ronselen’ van jeugdspelers is uitgesloten.

,,Dit is niet eerder onderling zo afgesproken’’, constateert voorzitter Stephen Steijger van Zinkwegse Boys, één van de Hoeksche Waardse voorvechters van het herenakkoord. ,,Er was de afgelopen jaren veel onderlinge frictie hierover en veel ergernis bij verenigingen dat jeugdspelers en ouders midden in een seizoen zomaar over wilden stappen naar een andere club. Clubs hebben voortaan de regie in handen in een klimaat waarin er meer en meer ‘consumentisme’ en shopgedrag’ is. Daardoor vallen jeugdteams regelmatig uit elkaar en hebben vrijwilligers, die drie keer per week hun kids trainen het nakijken zonder dat de huidige club van zo’n jeugdspeler erin gekend is om mee te denken. Dat behoort nu tot het verleden door deze unieke afspraak die gemaakt is tussen de clubs in de Hoeksche Waard.’’

Zoals algemeen bekend is, is er een grote ergernis in het amateurvoetbal over het ronselen van spelers tijdens het seizoen of jeugdspelers die zonder afstemming met eigen club meetrainen bij een andere vereniging. Steijger: ,,In het voorzittersoverleg is het onderwerp ter sprake gekomen en het bleek breed gedragen te worden. Des te mooier is het dat er nu overeenstemming is bereikt met elkaar. Het geeft ook meteen weer aan dat we in de Hoeksche Waard op een goede manier samenwerken op voetbalgebied.’’

Foto: Zinkwegse Boys

Klik hier voor meer artikelen over Zinkwegse Boys.
Meer weten over Zinkwegse Boys? Klik hier.