Voetbalvereniging Strijen bestond op zaterdag 1 mei precies 100 jaar. Helaas gooit het coronavirus nog steeds roet in het eten, zodat het grootschalige feest waar iedereen zo naar had uitgekeken een heel ander gezicht heeft gekregen. Het programma voor die dag heeft een andere invulling gekregen: wanneer de situatie rond het coronavirus het toelaat zal het eeuwfeest in uitgestelde vorm waarschijnlijk in het najaar van 2021 gevierd worden.

STRIJEN – Vorig jaar werd een begin gemaakt met de voorbereidingen van het eeuwfeest op 1 mei 2021. De jubileumcommissie ging voortvarend aan de slag maar moest telkens weer de bakens verzetten vanwege de aanhoudende coronacrisis. ,,Nog steeds is geen concreet uitzicht op het weer mogelijk maken van feestelijke activiteiten waar jong en oud massaal bij aanwezig kan zijn’’, geeft Arnold de Man namens de jubileumcommissie van voetbalvereniging Strijen aan. ,,Mogelijk is het sportcomplex in mei of later beperkt toegankelijk, maar dan nog hoeft niet gerekend te worden op drukte op en langs de velden. Een feestje daaromheen lijkt onmogelijk.’’

Daarom hebben bestuur en jubileumcommissie besloten af te zien van grote plannen rond 1 mei maar de focus te richten op het nu nog onbekende moment waarop alle leden van de vereniging weer massaal uit hun dak kunnen gaan. Daarbij wordt gekeken naar het najaar van 2021, als er mogelijk meer kan doorgaan.

TUSSENSTAP
Er is dus ervoor gekozen om de jubileumactiviteiten op 1 mei sober te houden. Maar de eeuwling laat de echte verjaardag niet ongemerkt voorbijgaan. Op de dag dat de vereniging exact 100 jaar bestaat, gaat de vlag in top. Het door Ben Boswinkel en vele vrijwilligers samengestelde jubileumboek ziet officieel het levenslicht. Het eerste exemplaar van het boek wordt door de directie van trouwe sponsor Gebroeders Hooghwerff BV aan Ben Boswinkel overhandigd. Daarnaast zal het jubileumgeschenk aan het bestuur overhandigd worden en zal ook de introductie van de jubileummascotte plaatsvinden. In het kader van de viering zullen alle leden een jubileumattentie ontvangen.


En daarna? Arnold de Man: ,,Afhankelijk van de ontwikkelingen rond het coronavirus wordt druk gewerkt aan voorbereidingen van aangepaste jubileumactiviteiten. Zodra het complex weer in gebruik kan worden genomen wordt een tussenstap gemaakt in de vorm van de feestelijke opening van het afgelopen jaar volledig vernieuwde kleedkamercomplex. Ook staan de onthulling en presentatie van de speciale jubileummascotte en een gezellig samenzijn op en rond de velden als vanouds gepland. In het najaar hopen we dan, als de situatie het toelaat, de feestelijke activiteitendag op het voetbalcomplex met veel sport en spel voor jong en oud en de feestavond voor alle leden, sponsors en sympathisanten alsnog te kunnen organiseren. Natuurlijk hopen we daarbij op een snelle versoepeling van de coronamaatregelen. De commissie troost zich met de gedachte dat elke versoepeling op zichzelf al een feest is voor de normale verenigingsactiviteiten die al zo lang ‘on hold’ hebben gestaan. En voor de spetterende feestavond geldt het thema ‘Wat in het vat zit, verzuurt niet’.”

Foto: Strijen

Klik hier voor meer artikelen over vv Strijen.
Meer informatie over vv Strijen? Klik hier.