DICK DE HEUS

Ruim twee jaar is Dick de Heus inmiddels voorzitter van voetbalvereniging Strijen, dat onderweg is naar het 100-jarig bestaan in 2021. De Heus maakte onlangs de tussenbalans op: sportief en organisatorisch vergaat het ‘Strien’ zeker niet slecht.

STRIJEN – Als opvolger van Hans van der Kellen heeft Dick de Heus (foto) inmiddels twee jaar de voorzittershamer bij Strijen stevig in handen. Op vele gebieden staat de tweedeklasser er momenteel bepaald niet slecht voor.

Over de hoofdmacht
,,Met het eerste team zitten we in een interessante competitie, iedereen kan van iedereen winnen. Op dit moment is er nog weinig onderscheid tussen de bovenkant en de onderkant van de ranglijst. Dat is in andere jaren wel eens anders geweest. Wij winnen bijvoorbeeld van Sparta met 3-1 terwiijl die ploeg misschien wel het mooiste voetbal in de klasse speelt wat ik ook begrijp van collega-clubs. In deze competitie is het zo dat als je één of twee keer verliest, dat je dan redelijk onderin kan staan.

In de breedte is de selectie iets sterker op geworden. Met Sjoerd van der Pers en Aaron Peres Maria zijn er spelers met ervaring bij ons teruggekeerd. Jonge jongens zijn inmiddels wat ouder geworden en nemen daardoor meer bagage mee. Wat we graag wilden, is gerealiseerd: de doorstroming van de jeugd krijgt gestalte, er staat een eerste elftal met een Strijense identiteit dat wil proberen om een goede, stabiele tweedeklasser te zijn. De jeugd is daarbij ook belangrijk: we hebben nu mooie lichtingen in de onder 19 en onder 15, dat is belangrijk met het oog op de toekomst.’’

Over trainer Geert Meijer
,,Binnen de identiteit van de club is Geert Meijer als trainer een belangrijke schakel. Hij heeft op het trainersvlak zijn sporen al duidelijk verdiend. Hij bewaart de rust, laat zich niet gek maken en slaagt erin het team beter te maken. Aan het eind van dit seizoen loopt het tweejarige contract dat we destijds met hem gesloten hebben af. In die verbintenis zit ook een optie voor de toekomst, daar gaan we in de winterstop eens rustig over praten. Wij zijn als bestuur erg tevreden over Geert.’’

Over de club
,,Over de gehele linie kunnen we zeggen dat het zeker niet slecht gaat. Het ledental stabiliseert redelijk, als zie je wel dat de verhouding tussen jongens en meisjes verandert: steeds meer meisjes weten de weg naar onze vereniging te vinden. Als vereniging zijn we zeker in staat om onszelf te redden, financieel staan we er goed voor en op vrijwilligersgebied kunnen we ook tevreden zijn.

Natuurlijk kijken we naar de toekomst, waarbij we ook gesprekken met de gemeente Hoeksche Waard voeren. We maken nou eenmaal deel uit van een gebied dat vergrijst. In Strijen is er bovendien weinig nieuwbouw. Dat betekent dat we ons in zullen moeten spannen om ons bestaansrecht in stand te houden, maar daar slagen we redelijk in. Dus we mogen eigenlijk niet eens klagen dat we redelijk stabiel blijven in ledenaantal. De komende 20-30 jaar willen we als vereniging in de dorpskern onze functie blijven vervullen als een ontmoetingsplaats voor jong en oud, waar je plezier beleeft en een leuke wedstrijd kan kijken. Financieel gezond blijven is de basis. Samenwerking met onze buren van Ventura Sport is er nog niet echt, maar ik sluit niet uit dat er binnen vijf of tien jaar één sportvereniging Strijen ontstaat. Maar op dit moment kunnen we tevreden zijn. Onze slogan is ‘VV Strijen, dat zijn wij. Dat gaat verder dan de jeugd, maar daarbij willen we ook ouders en opa’s en oma’s betrekken. Binding is de leidraad, op alle gebied. Een warme hand werkt echt het beste.’’

Over de Hoeksche Waard
,,Met de veertien voorzitters van de Hoeksche Waardse clubs hebben we inmiddels al verschillende malen bij elkaar gezeten. Het is belangrijk dat we in gesprek zijn en blijven met elkaar. Die gesprekken verlopen redelijk constructief, ook met wethouder erbij. Harmonisatie van onderhoud is een belangrijk punt. Tot nu toe is gebleken dat het overal in de Hoeksche Waard zo’n beetje op een andere manier geregeld is. Door met elkaar in gesprek te blijven gaat dat mogelijk veranderen.’’