rijnmond-cvv-zwervers-bestaat-90-jaar

Bij Zwervers wordt alles uit de kast gehaald om het aanstaand jubileum in stijl te vieren. De club, die volgend jaar zijn negentigste verjaardag viert, pakt groot uit. “Als je een feestje organiseert, moet je het goed doen”, zegt Kees Seip, die met Paul Geleijnse in het bestuur is aangewezen om de viering van het 90-jarig jubileum te coördineren.

“Er zijn clubs die denken ‘oh, het 100-jarig bestaan komt eraan, laten we het maar rustig aan doen’. Zo denken wij niet. Ook het 90-jarig bestaan is een mijlpaal en daar mag je best eens goed bij stilstaan, vinden wij.”

Dat Zwervers alle toeters en bellen tevoorschijn haalt, heeft ook te maken met de recente geschiedenis. In het laatste decennium onderging de club in uiterlijk en in uitstraling een ware metamorfose.

Het huidige bestuur begon zijn klus op het oude sportpark Couwenhoek, zo’n zes jaar geleden. Zwervers was toen een club die worstelde met zijn identiteit. Het had grote moeite om koers te houden in een wijk van Capelle waar inwoners met diverse achtergronden wonen. Organisatorisch was het moeilijk de zaken goed op de rit te krijgen. “Zwervers had toen geen slechte, maar zeker ook geen goede naam in de regio. Er was geen structuur, ondanks dat vorige besturen met heel veel goede bedoelingen dat wel probeerde te realiseren”, zegt Seip. Hij behoorde tot de groep criticasters die vonden dat het anders moest. “We zagen de club afglijden en dat deed pijn.”

Als je a zegt moet je ook b doen. Met die groep werd het nieuwe bestuur gevormd. Vanaf dat moment werd een nieuwe koers bepaald. “We moesten onszelf opnieuw uitvinden als club”, zegt Seip. Vanaf het begin zette het bestuur vooral hoog in op waarden en normen. “We hebben gedragsregels ingevoerd die voor iedereen gelden. Hou je je daar niet aan, dan is er geen plaats voor je bij Zwervers.”

Het betekende ook dat er lastige keuzes gemaakt moest worden. “We hebben ook afscheid moeten nemen van vrijwilligers die we niet vonden passen in onze lijn. Zeker in het begin hebben we veel kritiek gehad. We zouden de club te zakelijk leiden. In het bestuur zitten inderdaad de nodige mensen met een zakelijke achtergrond, maar een voetbalclub van 750, 800 leden runnen vertoont veel vergelijke- nissen met een bedrijf. We leiden strak en zitten er bovenop. Daardoor hebben we wel de stappen kunnen nemen die we wilden nemen.”

Het ledenbestand is gemêleerd, zegt Seip. “Op die diversiteit zijn we enorm trots. We willen een voetbalclub zijn waar iedereen zich welkom en thuis voelt, mits hij of zij zich aan onze regels conformeert.”

De club vindt het daarnaast belangrijk dat iedereen gelijk is. “Op het veld is iedereen hetzelfde. Dat willen we ook uitstralen.” Daarom is de inkoop van wedstrijd- en trainingskleding centraal geregeld. “De contributie van twintig tot dertig procent van onze jeugdleden wordt betaald via het jeugdsportfonds. Die kinderen kunnen er niks aan doen dat er thuis minder geld is.”

Dat oog voor het maatschappelijk belang komt ook terug in de shirtsponsoring. Sinds vorig seizoen prijkt op alle shirts de naam van de stichting ‘Vrienden van het Sophia’. Daarvoor liepen de spelers van Zwervers met ‘Spieren voor Spieren’ op de borst. “Wij zijn betrokken en willen dat graag met onze leden uitdragen.”

Sportpark Couwenhoek was ooit een verzamelplaats van menig club, maar na de herstructurering heeft Zwervers het rijk alleen. Het ‘nieuwe’ complex omvat vier velden en een prachtig clubhuis. Seip: “We hebben het geluk dat de gemeente Capelle enorm sportminded is. Sportief Capelle, het sportbedrijf in Capelle, denkt altijd mee met de clubs. Onlangs nog zijn er vier nieuwe kleedkamers bijgebouwd.”

Voor Zwervers begint de viering van de negentigste verjaardag op 4 januari met de nieuwjaarsreceptie. Op 21 februari, de dag van de officiële oprichting, vindt er een jubileumreceptie plaats. De grote finale is op 20 juni. Seip: “Dan hebben we een dagvullend programma met activiteiten waaronder een groot feest voor de leden.”

Wil je meer informatie over de club Zwervers? Klik hier.
Lees hier ook ‘Kleedkamers helpen Zwervers uit de stress’