rijnmond-westland-vvQuintus-bestuur

Gisteren, donderdag 3 oktober, is met een mooie opkomst weer de jaarlijkse algemene ledenvergadering van Voetbalvereniging Quintus gehouden. Hierin gaf de voorzitter een korte terugblik op vorig seizoen en een vooruitblik op de komende jaren.

Daar sloot John van der Valk, afgevaardigde van de voetbal in Stichting Beheer en Exploitatie Quintus, op aan met een mooi verhaal over de concrete plannen voor het verder verduurzamen van de volledige accommodatie door middel van ledverlichting en zonnepanelen.

Er werd afgesloten met het belangrijkste onderdeel van de vergadering, namelijk de herverkiezing van maar liefst 4 van de 5 bestuursleden.  Naast de nog lopende termijn van Berry Jansen, bestuurslid Technische Zaken, werd de herverkiezing van de overige bestuursleden unaniem goedgekeurd door de aanwezige leden.

Marcel Vis gaat op voor nog een termijn van 2 jaar, met als doel om op 6 januari 2021 het 50-jarige jubileum van v.v. Quintus als voorzitter mee te mogen maken. Daarnaast gaan zowel penningmeester Tim Zwinkels als secretaris Freek Batist op voor hun tweede 3-jarige termijn en plakt jeugdvoorzitter Peter van der Valk er weer één jaar aan vast.

Bron: Freek Batist van v.v. Quintus