Potentieel bij de jeugd is aanzienlijk

Het potentieel dat zal onstaan na de samensmelting van v.v. Oude  Maas en PSV Poortugaal tot SV Poortugaal is aanzienlijk. “We zullen vermoedelijk zo’n 750 jeugdleden hebben”, zegt PSV Poortugaal-jeugdvoorzitter Danny Hoogendoorn.

Jong talent ontmoet jong talent, want zo is het toch wel voor de jongens die elkaar vanuit het dorp al jaren kennen. “Het zijn bepaald geen vreemden voor elkaar”, weet Danny Hoogendoorn. “Poortugaal is natuurlijk niet zo’n grote plaats en het is logisch dat spelers van beide verenigingen elkaar goed kennen. Ze zitten bij elkaar op school, ze kennen elkaar vanuit de buurt. Met betrekking tot de fusie denk ik dat dat alleen maar hartstikke gunstig is. De jongens zien elkaar in eerste instantie niet als concurrenten, maar eerder als vrienden die nu allemaal onder eén vlag gaan spelen.  Aan Ronald Attema is nu de taak om als hoofd jeugdopleiding in de toekomst gestalte te gaan geven aan de doorstroming van de jeugd. Wij hebben er alle vertrouwen in dat hij dat met zijn achtergrond goed zal kunnen doen.”

Danny Hoogendoorn verwijst naar de website van de fusieclub, waar Attema zich op enthousiaste wijze voorstelt. Het nieuwe hoofd jeugdopleiding heeft alle recht van spreken. Hij was jaren actief als jeugdtrainer en vervulde zelfs een functie binnen de opleiding van profclub FC Dordrecht. “Ronald kan wel wat”, stelt Hoogendorn die zich zelf zal gaan ontfermen over de breedtesport. Want ook het meer recreatieve voetbal zal bij SV Poortugaal een prominente rol innemen, weet Hoogendoorn. Presteren is belangrijk en eervol, maar de fusieclub zal ook met aandacht de verrichtingen van de minder getalenteerde sportbroeders blijven volgen.

“Met zo’n groot aantal leden zijn er natuurlijk ook heel wat elftallen die niet op hoog niveau kunnen spelen”, rekent Hoogendoorn voor. “We willen een club zijn waar ieder lid optimaal tot zijn recht komt. Ik ga me inzetten voor de wat lagere elftallen en heb daar enorm veel zin in. We hopen het seizoen bij PSV Poortugaal goed af te maken met z’n allen en zullen aan het einde van het seizoen vol goede moed uitkijken naar de nieuwe jaargang. Er is best lang gepraat over de fusie en nu moeten we het maar laten zien met z’n allen. We kijken er in elk geval heel erg naar uit. In het begin zullen we ook bij het jeugdvoetbal nog wel de nodige obstakels tegenkomen, maar we hebben er alle vertrouwen in dat we die kunnen aanpakken.”