subsidie-overheid-bosa

De minister heeft de subsidieregeling ‘stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties’ (BOSA) uitgebreid met de rubriek veiligheidsbevorderende maatregelen.

Vanaf 1 augustus 2020 kunnen amateursportorganisaties een aanvraag indienen voor subsidie voor een veiligheidsaudit en veiligheidsbevorderende maatregelen. Net als voor verduurzaming, circulariteit en toegankelijkheid, geldt dat voor deze veiligheidsbevorderende maatregelen maar liefst 30 procent subsidie wordt verstrekt.

Vanwege deze uitbreiding van de BOSA is er 7 miljoen euro aan de subsidiepot toegevoegd. Die komt daarmee voor 2020 uit op 94 miljoen euro. Tot 17 juli 2020 is daar volgens DUS-I slechts 24 miljoen euro van aangevraagd. Dat betekent dat er nog ruimschoots voldoende geld in de pot zit om de komende tijd subsidieaanvragen in te kunnen dienen. Wij brengen graag in herinnering dat (ook) subsidie kan worden aangevraagd voor (ver)bouw, onderhoud en beheer van de sportaccommodatie en aanschaf en onderhoud van sportmaterialen.

Meer informatie klik hier

Bron: Caraad Belastingsadviseurs