vv TSC gaat vol voor vernieuwde dames-/meidenafdeling binnen de club!
Al enkele maanden wordt er op de achtergrond druk overleg gevoerd over hoe de club het voetbal voor dames/meiden op een juiste manier op de kaart kan zetten. Een groep fanatieke TSC-ers hebben het project opgepakt om – met steun vanuit het bestuur – deze tak van een kwaliteitsimpuls te voorzien. Op welke manier kunnen we deze groep meiden op een juiste manier faciliteren voor het op een fijne manier beoefenen van hun hobby. Hierbij een goede verdeling proberen te vinden tussen prestatie en plezier zowel op als rondom het veld. Mede door de betrokkenheid vanuit alle geledingen binnen de club proberen we een goede basis te leggen hetgeen als startpunt dient om het meerjarenplan verder kunnen realiseren.

cathay_internetbalk_v2

Diverse (vaak informele) gesprekken hebben veel informatie opgeleverd over hetgeen leeft en speelt binnen de club. Een van de belangrijkste punten die naar voren is gekomen is de positionering binnen de club van alle dames/meiden. Vanaf het moment dat over de vernieuwing wordt gesproken, wordt door alle betrokkenen duidelijk aangegeven dat zowel de dames- als meidenteams serieus moeten worden genomen. Dezelfde trainingsfaciliteiten beschikbaar zijn voor alle dames en meiden om zich te kunnen ontwikkelen.

Om alles goed binnen de club te kunnen waarborgen zijn op organisatorisch vlak enkele vacatures gecreëerd welke momenteel invulling gaan krijgen. Zo wordt het bestuur uitgebreid met een bestuurslid (Portefeuille dames-/meidenvoetbal). Ook binnen de Technische Commissie komt er een soortgelijke invulling. Aanvullend wordt een Algemeen Coördinator aangesteld om alle randzaken te regelen.

“Een vastgesteld meerjarenplan met haalbare doelstellingen als basis voor de ontwikkeling van de dames-/meidenafdeling”

Met het uitspreken van de ontwikkeling van een vernieuwde dames-/meidenafdeling binnen de club heeft het bestuur inmiddels een eerste stap gezet door een contractverlenging van 2 jaar (optie één jaar verlenging) met de huidige hoofdtrainer (Hans Mols) overeen te komen. Hij zal niet alleen verantwoordelijk zijn voor de TSC Dames selectie maar ook voor de ontwikkeling van de meidenafdeling. Met deze insteek probeert TSC een solide basis te leggen om de doelstellingen de komende jaren te behalen.

Aan het woord is de huidige hoofdtrainer van de TSC Dames (Hans Mols) waarbij hij verder ingaat op het meerjarenplan. Dit plan is mede ontstaan uit de behoefte om in Oosterhout en directe omgeving structureel een goede jeugdopleiding op te zetten voor meisjes die willen voetballen. Vanuit deze jeugdopleiding gaat er een automatische doorstroom ontstaan naar de senioren. Hierbij kan – in de toekomst – de keuze worden gemaakt tussen prestatie of recreatief voetbal. Bewust wordt hierbij het woord “senioren” gekozen omdat er plaats is voor een damesselectie waarbij prestatie een belangrijk onderdeel is van de vastgestelde doelstellingen en er is plaats om op recreatieve basis te kunnen voetballen. Voor beide stromingen geldt dat prestatie en plezier samen tot mooie resultaten moeten gaan leiden.

Eén van de voorwaarden om een kwaliteitsimpuls te geven aan de meidenafdeling is om het huidige kader vrijwilligers te stimuleren één of meerdere opleidingen (intern/extern) te gaan volgen. TSC gaat hierover in overleg met alle betrokkenen om de wensen/mogelijkheden te bespreken. Ook staat de club open voor (gediplomeerde) trainers van buiten de club voor invulling van de open plaatsen in de organisatie. Aanvullend wordt er een intern begeleidingstraject opgestart voor alle trainers waarbij elkaar ondersteunen en verbeteren moet zorgen voor meer structuur en eenheid.

“Hoofdtrainer & enkele speelsters TSC Dames adopteren de leeftijdscategorie MO13”

Om de voetbalpiramide binnen de meidenafdeling een vliegende start te geven, heeft de hoofdtrainer van TSC Dames (Hans Mols) samen met enkele meiden afgesproken de leeftijdscategorie MO13 te gaan helpen. Al snel werd hiervoor de benaming omgetoverd in “adoptie”. Maar wat houdt dit nu concreet in? Twee keer per week (maandag/woensdag) wordt de MO13 getraind door de hoofdtrainer zelf! Hierbij wordt hij geassisteerd door minimaal één speelster uit de Dames selectie. Wat is voor deze meiden nu mooier om nu al training te krijgen van de hoofdtrainer en kennis te maken met de speelsters uit de selectie. En deze meiden helpen je ook nog eens om jezelf te ontwikkelen.

Voor aankomend seizoen zijn wij hiervoor nog op zoek naar meiden met als geboortejaar 2009 of later (2010 e.v.). Meld je snel aan en kom alvast proef trainen! Heb je nog vragen, kan je ze ook direct aan hem stellen…

“Voetbalmeiden gezocht voor alle leeftijdscategorieën!”

Een van de doelstellingen op de korte termijn is om voor iedere leeftijdscategorie minimaal één team te hebben. Een tweede team is wenselijk, maar wordt voor aankomend seizoen als een bonus ervaren. Voor de MO13, MO15, MO17 en MO19 biedt TSC voetbal voor meiden in een meidenteam aan. In de jongere leeftijdsgroepen wordt gemengd gevoetbald.

Wil je onderdeel worden van onze meidenafdeling en zowel prestatie als plezier hoog in het vaandel hebben, ben je van harte welkom. Voor alle leeftijdscategorieën zoeken wij nog meiden! Binnen de meidenafdeling is het vooral belangrijk dat iedereen zich ontwikkeld op haar eigen niveau…

“Dames gezocht voor de damesselectie zondag!”

Op dit moment voetballen onze dames wekelijks hun wedstrijden op zondag. Binnen de damesselectie heerst een gezonde sfeer om iedere wedstrijd de best mogelijke prestatie neer te zetten. Gestaag maar goed gefundeerd kijken we omhoog! Hiervoor kunnen we zeker nog een aantal meiden erbij hebben die deze weg met ons gaan bewandelen. Voor de langere termijn verwachten we dat we zeker ook vanuit de meidenafdeling de doorstroming naar onze Dames selectie kunnen gaan bewerkstelligen.

Wil jij onderdeel worden deze mooie ontwikkeling, meld je dan snel bij de hoofdtrainer voor meer informatie!
Heb je nog vragen, kan je ze ook direct aan hem stellen…

Om iedereen in staat te stellen om kennis te maken met de club worden er de komende maanden diverse “Master Voetbal clinics” en “Open Trainingen” gegeven. Voor deze activiteiten slaan de trainers, leiders, speelsters TSC Dames 1 en overige vrijwilligers de handen ineen. Samen laten we je kennismaken met de club TSC. In maart, april, mei en juni gaan deze activiteiten plaatsvinden op de kunstgrasvelden aan de Warandelaan in Oosterhout. Heb je aan een activiteit mee gedaan en besluit je lid te worden, bekijken we de mogelijkheden om mee te gaan trainen bij een reeds bestaand team.

“Alle communicatie op één plek! Communiceer rechtstreeks met de hooftrainer Dames…”

Voor meer informatie/vragen over voetballen bij TSC Dames en de Meidenafdeling kan je rechtstreeks contact opnemen met de hoofdtrainer via email (hansmols@vvtsc.nl). Vermeld hierbij duidelijk je contactgegevens zoals mobiele telefoonnummer zodat gemakkelijk contact terug kan worden gelegd.
Gewoon alle informatie/vragen direct op één plaats!

Foto: Beaugraphy
Bron: TSC

Voor meer artikelen over TSC klik hier