In samenwerking met de gemeente Oosterhout en Schenk Tuinmachines uit Etten-Leur (www.schenktuinmachines.nl) is VV Oosterhout trots gastheer voor een pilotproject.
Vanaf heden wordt Veld B, onlangs volledig vernieuwd door de gemeente, van Voetbal Vereniging Oosterhout gemaaid door een tweetal robots.

Happy-point

Dit zodat het verschil tussen de traditionele manier van maaien en het maaien met geautomatiseerde robots duidelijk te zien kan zijn.De vereniging is er trots op dat ze gastheer mogen zijn in samenspraak met alle betrokken.Voor de vrijwilligers betekent dit wat extra werk in verband met het goed opruimen van doelen en materialen na elke training en/of wedstrijd, dit valt waarschijnlijk in het niet bij het prachtige resultaat en minder werk voor de gemeente Oosterhout!

Belangrijk om de proef te laten slagen is de betrokkenheid van alle partijen en het benodigde respect voor de rondrijdende machines op het Sportpark. De vereniging snapt uiteraard dat mensen geïnteresseerd een kijkje naar de robots willen nemen maar verzoekt eenieder de machines ongestoord hun werk te laten doen.

Wij hopen op een geslaagde pilot die dit hele seizoen zal draaien op Sportpark De Contreie.

Bron: vv Oosterhout

Klik hier voor andere artikelen van vv Oosterhout.
Vindt hier meer informatie over vv Oosterhout.