“Gebruik maken van de expertise die aanwezig is binnen de club” Bij bijna iedere voetbalclub zie je veel dezelfde gezichten die bergen werk verrichten. Bij Olympia ‘60 hebben ze een manier bedacht om meer mensen actief te maken én daarbij meteen gebruik te maken van alle kennis die aanwezig is bij leden of ouders van jeugdleden bij de club: een denktank.


DONGEN – “Binnen de vereniging is veel expertise aanwezig, die niet altijd benut wordt. Waarvan wij als club niet weten dat het aanwezig is of mensen die niet weten dat er behoefte aan is. Vanuit dat aspect hebben we een enquête uitgedaan naar alle leden en ouders van jeugdleden”, legt Rob van den Meijdenberg uit. “Een algemene enquête. Met de vraag of ze iets willen doen en wat hun beroep is. Allerlei vragen om wat meer informatie van ons ledenbestand te krijgen.”

“Daar kwam uit naar voren dat veel mensen wel een keer iets willen doen, maar niet structureel. Niet twee keer per week op het trainingsveld staan, maar wel een keer helpen met de Grote Clubactie bijvoorbeeld. Concrete zaken uit de enquête werden opgepikt, maar wat doen we met het aanbod van niet structurele zaken? Op dat moment hadden we een paar vacatures in het bestuur, waardoor de focus lag op de nieuwbouw en lopende zaken. De wijdere blik om beleid uit te voeren ontbrak toen wel een beetje. We voelden aan alles dat bepaalde zaken belangrijk zijn, maar konden er niet genoeg aandacht aan geven. We stelden ons de vraag: hoe kunnen we daar body aan geven, zonder het bestuur drie of vier keer zo groot te maken? Van daaruit werd het idee geopperd een denktank te starten.”

In de denktank komen onderwerpen aan bod dat door kleine clubjes in twee of drie keer volledig doorgelicht wordt. Ze zoeken uit en komen met een advies. “Ze ontlasten het bestuur, terwijl de club gebruik maakt van de expertise die aanwezig is.”

Eerste onderwerpen
Door corona was de start wat stroef, maar twee zaken zijn inmiddels opgepakt via de denktank. “Twee concrete onderwerpen hebben we bij de hand gepakt. Eén groepje is bezig om de kernwaarden van Olympia op te stellen. Dat doen we zodat we alle toekomstige onderwerpen kunnen toetsen. Een kernwaarde kan bijvoorbeeld zijn dat we alleen Dongense jongens en meisjes in het eerste willen hebben en dat we niet betalen. Dan kan een selectiecommissie zeggen dat ze vier goede spelers ergens vandaan willen halen en ze willen betalen. Dan kunnen we zeggen: leuk advies, maar past niet bij onze kernwaarden. Het is een handvat en het zijn grenzen.”

Het andere onderwerp kwam op de politieke agenda voorbij, een openbaar trapveldje dat de club huurt. En dat de club er graag bij wil hebben. De wethouder nodigde de voorzitter uit, omdat de club het kon ‘krijgen’. “Dat klinkt leuk en aardig. Maar voor je even een handtekening zet bij het kruisje, moet je er wel over nadenken. Hoe zit het met het onderhoud? Hoe wordt het opgeleverd? Hoe zit het met verlichting? Er is een advies gegeven aan de voorzitter voor hij met de wethouder ging praten.”

Laagdrempelig
En zo gaat het binnenkort ook met bijvoorbeeld het onderwerp verduurzaming, denk daarbij aan zonnepanelen. “En scheidsrechters, bij de jeugd en senioren, kan een onderwerp zijn. Iedere keer iets anders. Zo proberen we mensen te prikkelen om deel te nemen. De drempel is laag om zo mensen te betrekken en andere en nieuwe inzichten toe te voegen.” Waarbij het bovendien altijd een advies is dat men geeft en het geen groep is die de knoop daadwerkelijk door kan hakken. “De denktank is als adviesorgaan bedacht, het bestuur blijft eindverantwoordelijk”, sluit Van den Meijdenberg af.

Klik hier voor meer artikelen over Olympia’60.
Meer weten over Olympia’60? Klik hier.