Voorzitter Henk Cornelisse benadrukt de rol van vrijwilligers, leden en sponsoren. “Er valt aan de mooie woorden vanuit de diverse echelons binnen onze prachtige vereniging weinig toe te voegen.”

Wel benadruk ik graag de rol van de vele vrijwilligers, (oud-)leden en sponsoren die ons als vereniging bestaansrecht geven en hebben gegeven. Zonder hen was het de afgelopen 50 jaar niet mogelijk zoveel plezier en successen te beleven en zonder deze steun zal het ook de komende 50 jaar niet mogelijk zijn.

Een oprecht dankjewel hiervoor is op zijn plaats, ook richting de gemeente Heusden die ons op diverse manieren faciliteert.” Ten slotte toont de voorzitter zich verheugd over de forse groei wat jeugdleden betreft: “De jeugd heeft de toekomst, dus we kunnen die toekomst met veel vertrouwen tegemoet treden. Maar nu eerst feest!”